Košice

Prehľad udalostí 8. týždeň – 18.02.2022

UTOROK                   Bábkové divadlo Košice (BDK)               

22. februára             BDK, Alžbetina 38, Košice

10:30                          Téma TB:

Premiéra Zarina Hozdić – Michal Slovenský: Indiánsky sen (25. február 2022 o 19:00 hod.)

                                     Hostia TB:

  •                             Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                             Michal Slovenský – režisér
  •                             Ivan Sogel – dramaturgia a umelecký šéf
  •                             Alena Hanusová – scénografia
  •                             účinkujúci herci: Jana Bartošová, Kristína Medvecká Heretiková, Andrej Sisák, Miroslav Kolbašský

Hlavná skúška inscenácie bude prebiehať od 9:30 hod. – novinári sú vítaní.

__________________________________________________________

 OZNAMY   RO   SSN

ČLENSKÉ   PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice máme ešte pár kusov publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu mi volajte na 0903 845 120.

________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore