Tlačové správy

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice v spolupráci s maďarským združením Tokaj realizujú spoločný projekt projektu Život medzi riekami Hornád a Bodrog

Dňa 16. marca 2022 v Michaľanoch sa konal úvodný zo série 4 workshopov, ktorých cieľom je zvýšenie pripravenosti územia definovanom riekami Bodrog a Hornád na rozvoj v oblasti cezhraničnej spolupráce. Účastníci workshopu sa mali možnosť dozvedieť sa o programe Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na obdobie 2021 – 2027 a jeho oblastiach podpory a zároveň mali možnosť konzultovať svoje projektové námety a zapojiť sa do sieťovania partnerov.

Ako vstupný podklad pre zistenie objektívnej pripravenosti územia bola z oboch strán hranice urobená dôkladná analýza územia a jeho potenciálu.

Cieľové územie je charakterizované riekou Hornád a hornatým územím Slanských (SK) a Zemplínskych (HU) vrchov, nížinným tokom rieky Bodrog a vinohradníckou oblasťou Tokaj na oboch stranách hranice. Výnimočnosť regiónu Tokaj spočíva vo vhodnosti pre pestovania viniča v súzvuku klímy a pôdy. Po stáročia jednotný región Tokaja je predurčený na jednotný prístup pri prezentácii značky Tokaj a pre dobre fungujúcu spoluprácu obyvateľov z oboch strán hranice. Na území sa nachádza množstvo historických, kultúrnych a prírodných pozoruhodnosti. Hornaté územie medzi dvoma riekami je pozoruhodné spoločnou históriou rozvoja baníctva, spoločného využívania prírodných zdrojov. Súčasnosť potvrdzuje, že znovu osídľovanie vidieka má veľký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, nielen pre zvýšenie návštevnosti územia.

Uvedené územie by získalo a zintenzívnilo svoj rozvoj, ak by sa cezhraničné územia viac prepojili a zvýšili úroveň spolupráce.

Workshopy sa realizujú v rámci projektu Život medzi riekami Hornád a Bodrog financovaného prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, Fondu malých projektov.

  • Názov projektu: Život medzi riekami Hornád a Bodrog
  • Akronym: HOBO
  • ID: FMP-E/2001/4.1.008
  • Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
  • Cezhraničný partner: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Rozpočet projektu: 58 800,88 EUR
  • Príspevok z EFRR: 49 980,74 EUR

Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúrya na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore