Aktuality

Divadelný Trebišov

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch 21.4.2022 a 22.4.2022 v poradí už 24. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja prebehne v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2022 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2022 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré sa podieľa i na spolufinancovaní. Podujatie finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Trebišov.

Prehliadky sa zúčastní päť ochotníckych divadelných súborov z Michaloviec, Košíc, Spišskej Novej Vsi a Jakloviec, ktoré budú zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla. Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Alžbeta Verešpejová – predsedníčka poroty, Ľubomír Šárik a Marián Lacko – členovia poroty.

Kontaktná osoba:

Bc. Zuzana Pavlová

Emailová adresa: zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore