Aktuality

Výzva členom Slovenského syndikátu novinárov

V súlade so Štatútom Literárneho fondu a Zákonom č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch si touto cestou dovoľujeme osloviť záujemcov o členstvo vo výbore Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.  V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme na platnosť zásady, že jeden člen tvorivého združenia a profesijnej organizácie môže zastupovať vo fonde len jedno združenie a jednu profesijnú organizáciu.

Záujemcov, ktorí sú členmi Slovenského syndikátu novinárov zároveň žiadame, aby svoje nominácie doručovali osobne, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@ssn.sk, a to do 27. apríla 2022. Nominácie môžu byť spísané i formou krátkeho motivačného listu.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore