Tlačové správy

RTVS pripravila koncert pri príležitosti Dňa Rusínov s názvom Mária Čokynová – hlas, na ktorý sa nezabúda

Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice (NEV), pripravila pri príležitosti Dňa Rusínov koncert venovaný rusínskej speváčke Márii Čokynovej, pôvodom z Uble v okrese Snina, ktorá sa okrem spevu tradičných ľudových rusínskych piesní venovala zberateľskej činnosti a tiež autorskej tvorbe.

Jej najznámejšie piesne prídu zaspievať Natália Padová Petrašovská, Michaela Vasilenková a Mária Mamrillova. Na svoju rodáčku bude spomínať aj starostka obce Ubľa Nadežda Sirková či ďalší známi interpreti rusínskej ľudovej piesne. Ako sprievodná kapela bude účinkovať kapela FAJTA. Moderátorom bude Štefan Štec. Koncert sa uskutoční dnes, 8. júna 2022 o 17:00 hod. vo Veľkom štúdiu RTVS na Moyzesovej ulici 7 v Košiciach. Jeho záznam bude odvysielaný v nedeľu 12. júna o 20.00 h v Rádiu Regina.

Deň Rusínov oslavujú Rusíni na Slovensku 12. júna. Tento dátum vyhlásil za Deň Rusínov na Slovensku Svetový kongres Rusínov na pamiatku masových osláv Dní rusínskej kultúry, ktoré sa konali v roku 1933 v Prešove a počas ktorých bol odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi.

RTVS si Deň Rusínov pripomína vo svojom vysielaní pravidelne od roku 2015 mimoriadnym programom. Tento rok sa Deň Rusínov vo vysielaní začal už posledným májovým, tzv. Rusínskym víkendom. Počas neho okrem relácií zo Zlatého fondu boli v premiére odvysielané aj Beseda s NEV, v ktorej sa redaktor Dávid Palaščák zhováral o profesionálnom i amatérskom divadelníctve Rusínov s herečkou DJZ v Prešove Valériou Fürješovou a amatérskou divadelníčkou Máriou Roháčovou z Ňagova. V mimoriadnych Zvonoch nad krajinou sa Natália Hrebíková vybrala do obce Legnava na slovensko-poľských hraniciach, aby tam pátrala po legende o kláštore byzantského obradu, ktorý tu mal údajne stáť už v 10. storočí.

Pri príležitosti Dňa Rusínov sa uskutoční tiež verejná nahrávka relácie Beseda s NEV 17. júna v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. S jeho riaditeľom Martinom Cubjakom sa bude redaktor Dávid Palaščák zhovárať nielen o histórii múzea. Záznam bude odvysielaný 13. júla o 19:00 na vlnách Rádia Regina.

Mária Čokynová sa narodila 20. apríla 1947 v Ubli, celý svoj život zasvätila rodnému kraju a rusínskym ľudovým tradíciám. Od detstva bola zaľúbená do pesničiek, tradícií svojho rusínskeho národa. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia stála pri zrode ženskej folklórnej skupiny Ubľanka, ktorá obišla celý rad podujatí, prehliadok a festivalov. Bola Laureátkou Makovickej struny, Laureátkou prehliadky Zemplín spieva, súťažnej prehliadky pod názvom Spevy môjho rodu a tiež laureátkou celoštátnej súťaže hudobného folklóru v Banskej Bystrici. Zomrela 27. apríla 2010 vo veku 63 rokov. Piesňový odkaz Márie Čokynovej tvorí zlatý fond rusínskeho interpretačného  ľudového umenia, ktoré ovplyvnilo  mnohých mladých spevákov ľudových piesní  a obohatilo rusínsky folklórny kontext.

S 12. júnom, zvoleným Svetovým kongresom Rusínov za Deň Rusínov Slovenska, sa spájajú viaceré dôležité udalosti. V tento deň bol v roku 1848 v Prahe zavŕšený historicky prvý Slovanský zjazd všetkých Slovanov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii, počas 1. ČSR sa v Prešove organizovali masové oslavy Dní rusínskej kultúry a v roku 1933 bol takisto v Prešove pred terajším Divadlom J. Záborského odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi.

Stanislav Čačko, PR manažér

Sekcia komunikácie RTVS

email: stanislav.cacko@rtvs.sk

+421 903 548 088

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
www.rtvs.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore