Tlačové správy

Absolventi UVLF prevezmú vysokoškolské diplomy

Záver júna patrí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach promočným slávnostiam. Absolventi univerzity sú promovaní na doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie a bakalárov v ôsmich študijných programoch vrátane štúdia v anglickom jazyku. Štúdium ukončuje v tomto roku 340 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia. Po dvojročnej prestávke sa slávnostné promócie uskutočnia v historickej budove Štátneho divadla Košice. Počas koronakrízy boli promócie s prísnymi protiepidemiologickými opatreniami v aule UVLF.

V utorok 28. júna 2022 sa uskutočnia slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo (90 absolventov) a General Veterinary Medicine v anglickom jazyku (64 absolventov). Študenti veterinárnej medicíny v anglickom jazyku pochádzajú z Nórska (29), Veľkej Británie (11), Írska (9), Izraelu (3), Islandu (2), Litvy (2), Švédska (2) a po jednom z Grécka, Maďarska, Talianska, Malty, Namíbie a Španielska. Pridajú sa k nim aj absolventi šesťročného doktorského študijného programu hygiena potravín (11 absolventov) a spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science – náuka o živočíchoch (29 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bodø. Na slávnostnej promócii sa zúčastní aj rektorka Nord University v Bodø Hanne Solheim Hansen, spolu s dekankou Fakulty biovied a akvakultúry Mette Sørensen a prodekankou Monicou Fengsrud Brinchmann.

V stredu 29. júna 2022 prevezme diplomy 69 absolventov päťročného magisterského študijného programu farmácia. Popri nich aj absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania – bakalári v študijných programoch kynológia (34 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (12 absolventov) a bezpečnosť krmív a potravín (11 absolventov).

V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verejne potvrdzujú, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaväzujú aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore