Košice

Prehľad podujatí 31. týždeň – 29.07.2022

UTOROK           Košický samosprávny kraj (KSK)

2. augusta          Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – Zrkadlová sála  

11:00                   Téma TB:

Podpis Memoranda o spolupráci KSK s Moravsko-sliezskym krajom

Hostia:

  •                     Rastislav Trnka – predseda KSK
  •                     Jakub Unucka – prvý námestník hejtmana Moravsko-sliezskeho kraja

Memorandum o spolupráci oboch krajov je významným krokom jednak k posilňovaniu vzťahov s Českou republikou, ale najmä v pokračovaní projektov s plnohodnotným využívaním zelených foriem energie. Vzájomná pomoc by sa mala týkať hlavne projektov s využitím vodíka v oblasti dopravy, energetiky, či cestovného ruchu. Nová spolupráca by mala prispieť aj k rozvoju inovácií, start–upov, ale aj vývoja vodíkových lodí.

____________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) môžete zaplatiť v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

______________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore