Košice

Prehľad podujatí 45. týždeň – 04.11.2022

PONDELOK       Divadlo Thália

7. novembra      Divadlo Thália, Mojmírova 1, Košice

10:00                    Téma TB:

                              Prvá premiéra divadelnej sezóny 2022/2023 – veselohra do Williama Shakespeara: Sen noci svätojánskej (10.11.2022 o 19:00 hod.)

                              Hostia TB:

  •                     Attila Matusek – režisér
  •                     Miklós Forgács – dramaturg
  •                     herci: Judith Lax, Anikó Varga, Peter Nádasdi
  •                    Bence Hégli – študent VŠMU

______________________________________________________________

INÉ

DVOJpotulka mestom Košice

Piatok až nedeľa 4. až 6. novembra 2022, začiatok pred Dómom sv. Alžbety, Hlavná, Košice. DVOJpotulka mestom Košice na tému: Dóm sv. Alžbety (v piatok a sobotu len interiér, v nedeľu len exteriér).

Najväčšia katedrála na Slovensku po 40. rokoch bez lešenia zvonku i zvnútra – nové výskumy i jej zreštaurovaná krása. Spirituálny význam, zázraky, symboly, legendy. Kult sv. Krvi v Košiciach. Najkrajší stôl. Najväčšia gotická katedrála na Slovensku. Kópia kráľovskej koruny. Možnosť vstúpiť do podzemia. Povesti o Dóme. Jediný oltár svojho druhu v Európe.

Milan Kolcun sprevádza v piatok o 12:00, 14:00, 15:45 a 16:45, v sobotu i v nedeľu v rovnakých časoch10:00, 11:00, 12:00, 14:00 a 15:00 a 16:00 po slovensky. Turnusy v piatok o 13:30, v sobotu i v nedeľu o 14:30 (slov.) a 16:00 (maď.) sprevádza Zoltán Balassa.

Keďže v piatok (sobotu) i v nedeľu je iná trasa, treba 2 lístky.

www.potulka.sk.

__________________________________________________________________________ 

OZNAMY  RO  SSN

Granty pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač: Informovanie o Európskych voľbách 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok 27. októbra 2022 vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o Európskych voľbách 2024, ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže  a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 – 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17:00 (SEČ) dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať vo februári 2023. Úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli budúci rok.

Aktivity by mali trvať najmenej 6 mesiacov a mali by prebiehať v období od 1. septembra 2023 (začať musia najneskôr 31. decembra 2023) do 31. decembra 2024.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

____________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore