Tlačové správy

Nové GMO budú štandardom na našich poliach a tanieroch. Snaha občanov EÚ prekaziť to.

Kokava nad Rimavicou, 14.11.2022

Európska komisia (EK) a biotechnologický priemysel prichádzajú s kontroverzným krokom hodným našej pozornosti. Robia všetko preto, aby sa čoskoro nové geneticky modifikované organizmy (GMO) bez obmedzení, hodnotenia rizík a označovania dostali na naše polia a taniere. Chcú nám tým vraj pomôcť a pritom bez dôkazov tvrdia, že nové GMO sú tak bezpečné a spoľahlivé, že nemusia podliehať prísnej regulácii. Ich dereguláciou stratíme aj možnosť zakázať ich pestovanie a možnosť slobodného výberu. Bez ich označovania nebudeme vôbec vedieť, že nové GMO pestujeme a konzumujeme.

Okrem bežiacich informačných kampaní, EK už začína v rámci Zelenej dohody (Green Deal) pripravovať legislatívu priamo šitú pre dereguláciu nových GMO. EK je ochotná obísť všetky bezpečnostné legislatívne pravidlá, ktoré stoja novým GMO v ceste. Robia tak aj napriek tomu, že neexistuje jediný dôkaz o bezpečnosti a funkčnosti nových GMO, ktoré sú vyrobené novými genomickými technikami (NGT). Neprekáža ani fakt, že NGT (aj keď sú presnejšie) už teraz vykazujú chyby spôsobujúce neželané zmeny v DNA, čo môže mať nedozierne škodlivé následky. Isté je len to, že zisk zhrabnú najmä vlastníci patentov a producenti, ktorí tak prevezmú kontrolu nad potravinami. Najlepšie pre nich bude, keď sa nové GMO nebudú vôbec označovať a považovať za GMO a budú totožné s konvenčnými plodinami, aby sa bez odporu a problémov rozšírili po celej EÚ. K tomu má slúžiť pripravovaná legislatíva.

Konajú v príkrom rozpore s vôľou občanov EÚ, ktorí podľa prieskumov GMO odmietajú. EK si zrejme myslí, že pre záchranu občanov treba konať aj proti ich vôli. Bez dôkazov tvrdia, že nové GMO sú udržateľným riešením, spásou a budúcnosťou pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a životné prostredie a to najmä v dobe meniacich sa prírodných podmienok.

Ako sa to však stáva, aj teraz sa našli občania, ktorí bijú už dlhšie na poplach. Posledne spustili medzinárodnú občiansku petíciu: Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO! Podpísalo ju síce už vyše 325 000 občanov EÚ, no pravdepodobne je to malý počet na zabránenie tohto „spásonosného“ kroku EK. Petícia potrvá do 20.11.2022. Zo Slovenska sa eviduje nízky počet podpisov, dominuje Francúzsko a Nemecko.

Kontakt:
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk, 0915 115 084, www.slovenskobezgmo.org .

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore