Košice

Prehľad podujatí 49. týždeň – 02.12.2022

PONDELOK      Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a Úrad KSK

5. decembra       Sála Bačíkova, Bačíkova 3023, Košice

11:15                     Téma TB:

                               Konferencia Z regiónov do sveta

                               Hostia TB:

  •                       Rastislav Trnka – predseda KSK
  •                      Ingrid Brocková – štátna tajomníčka MZVEZ SR

Interaktívna prezentácia ponuky spolupráce s cieľom zvýšiť zapojenie súkromného sektora, malých a stredných podnikov, výrobných spoločností, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do zahraničných aktivít, ktoré organizuje MZEZ SR a jednotlivé samosprávne kraje. Zámerom projektu je za účasti predstaviteľov ekonomických ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, verejného sektora a podnikateľskej obce predstaviť novú ponuku podpory a spolupráci so zahraničím. Záujem je viesť aktívny, otvorený dialóg s cieľom získať impulzy z domáceho prostredia a lepšie pochopiť potreby regiónu a následne pomôcť realizovať vhodné možnosti využitia. Ambíciou je uskutočniť podujatia vo všetkých ôsmych samosprávnych krajoch.

Program konferencie Z regiónov do sveta

__________________________________________________________________________

RÔZNE

VIANOCE  S  KSK

Utorok 6. decembra 2022 o 17:00 hod. pred úradom KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a otvorenie 1. ročníka vianočného mestečka. Uskutoční sa za účasti predsedu KSK Rastislava Trnku a za hudobného doprovodu študentov župného Konzervatória Jozefa Adamoviča. Pre najmenších bude pripravené skladké prekvapnie aj atrakcia v podobe bicykla, ktorým budú môcť rozsvietiť vianočnú ozdobu. Otvoríme aj stánok župného DSS, v ktorom budú naši klienti ponúkať svoje handmade výrobky. 

__________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN 

Granty pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač: Informovanie o Európskych voľbách 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok 27. októbra 2022 vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o Európskych voľbách 2024, ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže  a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 – 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17:00 (SEČ) dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať vo februári 2023. Úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli budúci rok.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

__________________________________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore