Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 16.12.2022

PONDELOK            Košickí dobrovoľníci v spolupráci s FABRIKA48

19. decembra         Farika48.sk, Južná trieda 48, Košice

10:00                         Téma brífingu:

                                     Environmentálny projekt s charitatívnym rozmerom Dobrý stromček a odovzdanie finančného daru pre Ligu proti rakovine v Košiciach

                                     Hostia TB:

  •                               Martin Ištvan – riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc (0911 041 851, info@dobrekosice.sk, www.dobrekosice.sk)
  •                               Marián Horenský – zástupca riaditeľa DCK a koordinátor občianskej platformy KVP Reprezent
  •                               Ľubica Slatina – programová manažérka košickej Ligy proti rakovine
  •                               Melinda Hradilová – riaditeľ FABRIKA48,
  •                               Uršula Kuzárová – marketingová manažérka FABRIKA48
  •                               zástupcovia firiem a jednotlivci, ktorí sa zapojili do projektu

Cieľom je v spolupráci so spoločensky zodpovednými firmami a jednotlivcami poukázať na prínos prenájmu vianočných stromčekov v kontajneroch, ktoré neskončia na smetisku, ale opätovne sa vysadia. Vďaka dobrovoľníckej činnosti pri dovoze a odvoze stromčekov sa zisk z prenájmu rozhodli darovať ako finančný výťažok košickému Centru pomoci Ligy proti rakovine na zabezpečenie programov a aktivít v prospech onkologických pacientov v spomínanom Centre pomoci v Košiciach (rehabilitácia, psychologická pomoc, atď.)

________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

Granty pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač: Informovanie o Európskych voľbách 2024

Európsky parlament (EP) vo štvrtok 27. októbra 2022 vyhlásil grantovú výzvu pre tlačové agentúry, televízie, rádiá, digitálne médiá a tlač zameranú na informovanie o Európskych voľbách 2024, ako aj politickej a legislatívnej práci Európskeho parlamentu, ktorého rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život Európanov.

Žiadosti možno predkladať do 26. januára 2023.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve nájdete na európskom portáli Financovanie a verejné súťaže  a na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovania komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 – 200.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70%.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 17:00 (SEČ) dňa 26. januára 2023. Proces vyhodnocovania predložených žiadostí by mal začať vo februári 2023. Úspešní uchádzači by mali byť kontaktovaní v apríli budúci rok.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore