Tlačové správy

Vo Verejnej knižnici J. Bocatia virtuálna univerzita o odevnej kultúre a Michelangelovi

Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, ponúka štúdium na virtuálnej univerzite tretieho veku, ktorá bude pokračovať novým semestrom.  Študovať možno dejiny odevnej kultúry, alebo sa dozvedieť viac o živote a diele Michelangela Buonarrotiho. Počas cyklu  Dejiny odevnej kultúry záujemcovia absolvujú púť históriou módy, ktorá bude pokračovať módou zo začiatku 20. storočia a jej premenami do konca 20. storočia. Druhý kurz v aktuálnej ponuke letného semestra  má názov  Život a dielo Michelangela Buonarrotiho. Venovaný je florentskému sochárovi, maliarovi a architektovi, ktorý sa stal jedným z najslávnejších umelcov v dejinách ľudstva.

Každý z kurzov obsahuje 6 skupinových prednášok, ktoré budú v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Poslucháči štúdium absolvujú účasťou na prednáškach,  vypracovaním priebežných a záverečného testu. Bližšie informácie a prihlasovací formulár sú dostupné na webovej stránke VKJB www.vkjb.sk.

Virtuálnu e-univerzitu tretieho veku začala knižnica Jána Bocatia ponúkať pred troma rokmi ako prvá knižnica na Slovensku vďaka spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe, ktorá je jej garantom.  Štúdium je určené pre čitateľov VKJB vo  veku 50 plus a zdravotne znevýhodnených.  Knižnica sa zameriava na neformálne vzdelávanie dospelých, pričom virtuálna univerzita je súčasťou jej konceptu. VKJB každý rok otvára dva semestre a v každom ponúka dva samostatné tematické bloky.  Záujmu sa doposiaľ tešili kurzy Rituály európskych kráľovských rodov, Čínska medicína v našej záhradke, Umenie ranej renesancie v Taliansku, či Dejiny odevnej kultúry.

Cieľom virtuálnej univerzity 3. veku je sprístupniť vzdelávanie tým záujemcom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť na prezenčnom štúdiu zameranom na ľudí vo vyššom stredom a pokročilejšom veku.  Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe je garantom  vzdelávacieho procesu najrozsiahlejšej virtuálnej Univerzity tretieho veku v Českej republike. Ponúka 38 virtuálnych kurzov, od astronómie, architektúry, histórie, etiky, genealógie  až po hudobné nástroje, geometriu, či ľudské zdravie. Vzdelávacie aktivity pre seniorov sú zamerané na podporu fyzickej a psychickej kondície a podporujú rozvoj osobnosti. Reagujú tiež na meniace sa životné a spoločenské podmienky a rozvíjajú generačný dialóg.

Kontaktná osoba:

PhDr. Soňa Kostrábová

manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí VKJB

kostrabova@vkjb.sk tel.: 62 232 17, 62 232 91

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore