Tlačové správy

Diela inšpirované rodinou

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pripravila pre širokú verejnosť v rámci Dni mesta Rožňava sprievodné podujatie – vernisáž výstavy modrotlače 3.februára 2023 o 16:30 pod názvom „MAG“, ktorej autorkou je Sandra Cseresznyésová.

Sandra Cseresznyésová pochádza z Rožňavy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici vyštudovala grafiku pod vedením akademického maliara Igora Bencu. Počas vysokoškolského štúdia sa venovala predovšetkým autorským grafickým experimentom. Na tomto základe mnohokrát stavia svoje nové diela, aj keď v súčasnosti svoje zameranie rozširuje aj mimo grafiku (maľba, objekty s grafickými vstupmi, fotografia, animácia, a pod.)

„Už počas stredoškolského štúdia som prejavovala náklonnosť k tvorbe“, rozhovorila sa autorka. „Tematika mojich diel je viac smerná. Moje diela sú inšpirované najmä mojou rodinou a predkami. Mnohokrát ide o zbytočné predmety, o stopu, ktorú zanechali a ktorá vypovedá o svete, ktorý nás predchádzal. V dielach na tejto výstave som vychádzala najmä zo starých fotografií môjho otca. Reprodukciou jeho vlastných dobových záberov som chcela vytvoriť s ním v mysli akýsi rozhovor. Vyjadriť tak dlho odkladané slová, spomienky, či zabudnuté emócie, ktoré sa postupom času vo mne vynárali od mojich dvanástich rokov“,  dodala mladá umelkyňa.

Šikovná študentka, Sandra Cseresznyésová, sa pred pár rokmi umiestnila na prvom mieste v rámci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Svoju prácu s názvom Viac než len šperk odprezentovala v odbore Teória kultúry, umenia, umeleckej tvorby a odevnej tvorby. Išlo o  korunku a šperky dvojníčky Sisi pre SNM – Múzeum Betliar.

„Umenie je individuálnym prejavom schopnosti duše, jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Aj v tomto roku pokračujeme v tom, že dávame priestor našim regionálnym autorom“, povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Bude to opäť niečo nové. Verím, že návštevníci knižnice budú s novou výstavou nadšení“, dodala Kyselová.

Pozývame širokú verejnosť na vernisáž výstavy v piatok 3.februára 2023 o 16:30  do priestorov Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3. Výstava potrvá do 17.3.2023. Vstup je voľný.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt: www.kniznica-rv.sk      E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa: Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore