Košice

Prehľad podujatí 10. týždeň – 03.03.2023

PONDELOK            Divadlo Thália

6. marec                   Divadlo Thália, Mojmírova 1,Košice

10:00                         Téma TB:

Premiéra lyrickej hudobnej hry Gobby Fehér Gyula Sen anjela

Hostia TB:

  •                            Sándor László – režisér
  •                              Rozi Brestyánski Boros – dramaturg
  •                              herci: Lilla Dégner, Máté Madarász
  •                              Kata Kántor – asistent choreografie

___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK                Štátne divadlo Košice (ŠDKE) a Tabačka/Kulturfabrik

9. marec                    Tabačka/Kulturfabrik,  Gorkého 2, Košice

10:00                          Téma TB:

Premiéra Teoréma (15.03.2023 o 19:00) v rámci projektu Medziscéna

                                      Hostia TB:

  •                              Andrej Petrovič – umelecký šéf baletu moderného tanca a koordinátor projektu Medziscéna za ŠDKE
  •                              Zuzana Psotková – dramaturgička Tabačky Kulturfabrik a  koordinátor projektu Medziscéna
  •                              Andrii Sukhanov – režisér
  •                              Lukáš Kopas – autor scenára a dramaturg

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  LITERÁRNEHO  FONDU

Aj v tomto roku vyhlasuje Literárny fond svoju súťaž – Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31.3.2023 na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Všetky podrobnosti o súťaži nájdete na: 

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_2022.pdf

___________________________________________________________________________

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V prípade úhrady členského internetbankingom Vám známky pošlem na domácu adresu.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore