Tlačové správy

Elemír Halász-Hradil rozpráva príbehy neľahkých časov na najnovšej výstave Východoslovenskej galérie

  • Vernisáž: 9. 3. 2023
  • Trvanie výstavy: 10. 3. 2023 – 10. 9. 2023
  • Kurátor: Miroslav Kleban
  • Sieň A + premostenie, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na vernisáž výstavy Elemír Halász-Hradil 1873 – 1948, ktorá sa uskutoční dňa 9. 3. 2023 o 18:00 vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach za prítomnosti kurátora.

Výstavný projekt je expozičným výstupom dvojročnej vedecko-výskumnej činnosti života a diela košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Výstava je pokračovaním nastavenej výskumnej stratégie, ktorá postupne monograficky mapuje tvorbu jednotlivých predstaviteľov Košickej moderny. Elemír Halász-Hradil bol doposiaľ vnímaný okrajovo, ako málo progresívny modernista, ktorý sa radí medzi klasikov moderného umenia. Podstata tvorivej činnosti Halász-Hradila je v nasledovaní odkazu plenérovej maľby nasiaknutej postimpresionistickými tendenciami.

Výstava je koncipovaná ako odraz života človeka v čase meniacich sa geopolitických štruktúr a kultúrnych vplyvov. Halász-Hradil, narodený v monarchii a neskôr prispôsobujúci sa spoločenským zmenám, od priameho zážitku s vojnou, rozpadu monarchie,  cez vznik nového Československého štátu, je človekom, ktorého príbehy týchto neľahkých časov sú vyrozprávané v jeho výtvarnej tvorbe. Zámerom kurátorskej koncepcie je prezentovať umelcovu tvorbu na základe témy, nakoľko je Halász-Hradilova tvorba širokospektrálne zameraná a žánrovo pestrá. Najpočetnejšou skupinou diel z vybranej kolekcie sú portréty a autoportréty, v ktorých Halász-Hradil zachytáva aj psychologický rozmer portrétovanej osoby a zdôrazňuje aj spoločenský status, pričom tak nasleduje sociálno-kritický rozmer, ktorý je silným atribútom Košickej moderny.

Ďalšou veľkou témou, ktorá zároveň definuje atmosféru prelomu 19. a 20. storočia je krajinomaľba a pobyty v umeleckých kolóniách. Krajinárstvo ešte stále u viacerých umelcov predstavovalo bočný produkt, no postupne sa pod vplyvom slobodných kolónií utvára nový typ intímnej krajinomaľby s veľmi lyrickým ladením. Umelecké kolónie boli fenoménom prelomu 19. a 20. storočia a ich ideové nálady sa niesli v duchu doby poznačenej filozofiou pozitivizmu, ktorá uznáva ako jedinú realitu viditeľný svet a na základe racionálneho prehodnocovania sveta možno dospieť k ozajstnému poznaniu skutočnosti. Osobitnú kapitolu krajinomaľby prezentujú frontové obrazy, kresby a maľby vytvorené v čase priamych bojov I. svetovej vojny.

Výstava, ktorá sa otvorí v roku, kedy si pripomíname 150. výročie narodenia Elemíra Halász-Hradila, prezentuje viac ako 140 diel. Retrospektívne olejomaľby a kresby prehodnocujú autorovu bohatú tvorbu. Súčasťou výstavy je aj dokumentačný materiál z autorovej rodinnej pozostalosti – korešpondencia, denníky, novinové články, kresby, vyznamenania a rôzne osobné listiny. Na výstave sú zastúpené diela zo štátnych galerijných zbierok na Slovensku a Maďarsku – Východoslovenské múzeum, Krajská galéria v Prešove, Galéria mesta Bratislavy, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Múzeum Vojtecha Löfflera, Damjanich János Múzeum Szolnok a súkromných majetkov z Prahy, Budapešti a Košíc.

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore