Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša Rozhovory o umení v rámci programu Orbis Pictus, „finišujú“ výstavy Superhrdinovia a Storočnice

Rozhovory o umení v rámci programu Orbis Pictus v stredu, 22. marca „finišujú“ výstavy Superhrdinovia a Storočnice. Predstavia sa autorky Eva Moflárová a Amalka Ľ. Valenčíková, zastúpené v zbierke galérie a na aktuálnych výstavách. Streda už tradične bude patriť Dlhému dňu s umením, keď sú galerijné expozície sprístupnené verejnosti do 19.00 hodiny.

  • Produkcia/ kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Eva Moflárova | Amalka  Ľudmila Valenčíková, DLHÝ DEŇ S UMENÍM / galéria otvorená 10.00 – 19.00
  • Termín / čas podujatia: streda, 22. 3. 2023, v čase 17.00 – 19.00
  • Kontakt pre médiá: riaditel@gus.sk, 0948 882 717
  • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, pripravila v stredu, 22. 3. 2023 o 17:00 hod. podujatie reflektujúce aktuálne výstavy SuperhrdinoviaOd mimézis k hyperrealite. Beseda a prednáška v rámci fóra Orbis Pictus / Rozhovory o umení predstaví tvorbu dvoch súčasných umelkýň Evy Moflárovej a Amalky Ľudmily Valenčíkovej. Obe autorky sú zastúpené v zbierke galérie a na aktuálnych výstavách. V rámci Dlhého dňa s umením, kedy je galéria pre verejnosť sprístupnená do neskorých večerných hodín, majú záujemcovia možnosť navštíviť končiace výstavy SuperhrdinoviaStoročnice. Výstavy sú sprístupnené už len do nedele, 26. 3. 2023.

Podujatie Orbis Pictus / Rozhovory o umení je dlhoročným projektom, ktorého cieľom je prezen-tácia aktuálnych tém v súčasnom i historickom umení. Tentoraz bude pojednávať o symbolickom vizuál-nom jazyku Evy Moflárovej vo figurálnych motívoch v objekte, maľbe i kresbe a o pocitových priestoroch v experimentálnej tvorbe Amalky Ľudmily Valenčíkovej. Obe autorky sú zastúpené na aktuálnych výstavách SuperhrdinoviaOd mimézis k hyperrealite.

Výstava Superhrdinovia, uvedená v rámci cyklu Zbierka v dialógu, otvára tému o hrdinoch v širšom historicko-kultúrnom kontexte. Uvádza výber diel 24 autorov zo zbierky galérie od konca 19. storočia po súčasnosť, doplnené o práce 3 zahraničných umelcov: (CZ, EE, DE). V troch interpretačných celkoch výstava reaguje na historické, osobné, ale aj všeľudské idey hrdinstva. Edukačno-prezentačná výstava Od mimézis k hyperrealite, uvedená v rámci cyklu Zbierka, prezentuje tvorbu 21 autorov a 35 vybraných diel, nadobudnutých do zbierky galérie za posledných 5 rokov. Počet diel nie je náhodný, reprezentuje 35 rokov existencie galérie.

Dlhý deň s umením realizuje Galéria umelcov Spiša raz mesačne v stredu, keď sú expozície a aktuálne výstavy sprístupnené návštevníkom od 10.00 do 19.00, s cieľom prepojiť prezentácie a komentované prehliadky výstav s večernými programami.

O autorkách

Eva Moflárová (*1981). Venuje sa maľbe, plastike a konceptuálnemu objektu. Jej súčasná tvorba odráža záujem o figurálny motív s témou materstva. V zbierke galérie sa nachádza celkom 6 autorkiných diel (maľba a objekty). Žije a tvorí v Košiciach.

Amalka Ľudmila Valenčíková (*1980). Umelecký záber autorky je obsiahly, okrem sochárstva zahŕňa umenie videa, inštalácie, objektu, performancie a scénografie. V zbierke galérie sa nachádza celkom 22 autorkiných diel – objekty, maľba, kresba a úžitkové umenie. Žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región.

V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore