Tlačové správy

Na SOŠT Kukučínova v Košiciach štúdium remesiel pre obnovu Ukrajiny

Rok po prvej skúsenosti s pomocou ľuďom utekajúcim pred nebezpečenstvami vojny sa Stredná odborná škola technickú Kukučínova 23 rozhodla opäť ponúknuť pomocnú ruku.

„Po skúsenostiach s ubytovaním ukrajinských rodín na našom školskom internáte sme sa s kolegami zhodli, že naša škola dokáže ponúknuť viac. Vzdelanie nevyhnutne potrebné na obnovu vojnou zasiahnutých oblastí. Študentom z Ukrajiny preto ponúkame štúdium v našich stavebno-technických odboroch, ubytovanie na internáte v areáli školy a celodenné stravovanie v školskej jedálni. Našou víziou je pripraviť prakticky a teoreticky vzdelaného absolventa, ktorý po návrate do svojej krajiny bude vedieť priložiť ruku k dielu a bude hodnotným odborníkom v stavebnom odvetví,“ vysvetľuje riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch.

Vedenie školy hľadalo možnosti ako zámer zrealizovať, preto situáciu konzultovali postupne aj s poradcom predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Ing. Eduardom Burašom a so splnomocnencom mesta Košice pre pomoc Ukrajine JUDr. Romanom Dohovičom.

Aktuálne škola vyhodnocuje prvé kolo prijímacích skúšok, ktorých sa zúčastnilo aj 25 chlapcov napríklad zo Záporožia, Odesy, Sumskej, Kyivskej ale aj Zakarpatskej oblasti. Najväčší záujem majú študenti o odbor Mechanik elektrotechnik, no možnosť podať si prihlášku do druhého kola majú študenti stále aj do odborov Mechanik stavebno-inštalačných zariadení, Technik vodár-vodohospodár, Technik energetických zariadení budov, Ochrana osôb a majetku pred požiarom ale aj do trojročných odborov murár a stolár.

„S integráciou študentov, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina máme z minulosti pozitívne skúsenosti. A keďže dôležitú úlohu v štúdiu u nás zohráva prax, s kolegami z pedagogického zboru sme pripravení našim budúcim študentom trpezlivo pomáhať v získavaní vzdelania,“ dodáva zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Ivana Hostovičaková.

Mgr. Ivana Smrčová,Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

smrcova.ivana@gmail.com, +421905742943

www.soskuke.sk,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086558804710,

Instagram @sostkukucinova

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore