Tlačové správy

Dni českej kultúry 2023, programy od 24.9. do 28.9. 2023

Programy 30.ročníka Dní českej kultúry v Košiciach pokračujú. Na nedeľu 24.9.2023 o 15:00 hod. je pripravený koncert Cimbalovej muziky Vojtek z Ostravy v programe s názvom Svatováclavské posvícení, čo by sa dalo preložiť do slovenčiny ako Svätováclavské hody, ľudová slávnosť, ktorá už podľa názvu má súvis so sviatkom hlavného českého patróna sv. Václava o niekoľko dní po tom. A nepôjde iba o obyčajný koncert, ale podľa dlhoročnej tradície to bude príjemné priateľské spoločenské posedenie pri muzike v reštaurácii hotela Centrum v Košiciach, s melódiami od horského Lašska cez Sliezsko, Valašsko, Dolňácko a Horňácko s presahmi na Slovensko (Kysuce) a do Poľska (Zakopané). K tomu samozrejme patrí i dobré vínko alebo káva a kto chce prísť, musí sa poponáhľať, vstupenky v Českom spolku v Košiciach sa rýchlo míňajú.

Situácia po prvej svetovej vojne priniesla obrovské zmeny na politickej mape Európy. V jej strede sa spojili dva malé národy a vytvorili Československo. Stalo sa to 28. októbra 1918. Výstava dobových fotografií z archívu Českej tlačovej kancelárie s názvom První společná léta pripomína tváre a atmosféru z doby začiatku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Súčasťou vernisáže 27.septembra 2023 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach bude i prezentácia opätovne vydanej knihy spomienok Masarykovej dcéry Alice, ktorú prídu predstaviť dve dámy –  Dr. Dagmar Hájková z Akadémie vied ČR a Dr. Hana Zelinová z Múzea kultúry Čechov na Slovensku. Výstava trvá do 23.10.2023.

 

Alice Garrigue Masaryková (1879–1966), výrazná osobnosť českej a slovenskej spoločnosti prvej polovice 20. storočia a prvej predsedníčky Československého červeného kříže, zasvätila svoj život práci v humanitárnej oblasti. Počas svojho života bola vystavená niekoľkým  krízovým situáciám: vezeniu za prvej svetovej vojny a dvojnásobnému nútenému odchodu do exilu v rokoch 1939 a 1948. V týchto ťažkých časoch sa vo svojich spomienkach vracala k svojmu detstvu v intelektuálne inšpiratívnom prostredí rodiny T. G. Masaryka a jeho ženy Charlotty, ktoré kládlo veľký dôraz na vzdelanie, zdravý životní štýl a spoločenskú angažovanosť.

Memoáry, ktoré nazvala Dětství a mládí, vznikli v päťdesiatych rokoch 20. storočia, kedy žila v exile v USA. Opisuje v nich rodinnou výchovu, vzťahy so súrodencami Herbertem, Janem a Olgou a rodičmi, postavenie rodiny v spoločnosti, politické a spoločenské kauzy a kontroverzie. Jadro jej spomienok sa vzťahuje do doby jej dospievania, študentských rokov a zbieranie  skúseností v zahraničí do začiatku prvej svetovej vojny. Zvláštne miesto v jej srdci mala krajina okolo Martina, kde rodina Masarykových strávila často letné prázdniny. Memoáry napísala Alice Masaryková česky a po prvý raz vyšli v Pittsburghu v roku 1960, druhé vydanie v roku 1994 v Prahe. Súčasné tretie vydanie je doplnené o kritický poznámkový aparát a štúdie, ktoré zachytávajú jednak obdobie, na ktoré Alice Masaryková spomína, ako aj dobu, kedy svoju knihu písala. Text je obohatený o spomienku pranetere Charlotty Pocheové-Kotíkové a o nový, z veľkej časti doteraz nepublikovaný súbor fotografií.

Slávnostná bohoslužba ku cti hlavného českého patróna, svätého Václava je každoročnou súčasťou Dní českej kultúry v Košiciach. Tento český svätec, panovník  z rodu Přemyslovcov, ktorý vládol českej krajine v 10. storočí, je považovaný za zakladateľa a ochrancu českej štátnosti. Za svojho ochrancu ho považuje aj košická česká komunita. Svätováclavská bohoslužba sa bude konať v deň jeho sviatku, ktorý pripadá na štvrtok 28. septembra 2023 o 16:00 hod. v kaplnke sv. Michala archanjela v Košiciach, ktorá je v parku pri Dóme sv. Alžbety a košičania ju skôr poznajú pod skratkou Michalská kaplnka.

Informácie:

MUDr. Dagmar Takácsová, dagmar.takacsova@outlook.sk    0907 959 758

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore