Košice

Prehľad podujatí 46. týždeň – 10.11.2023

UTOROK              Múzeum obetí komunizmu, FUGA – centrum kresťanskej kultúry a Detská železnica Košice, o.z.

14. novembra      Múzeum obetí komunizmu, Moyzesova 24, Košice

10:00                      Témy TB:                                   

  •                           O pripravovanom podujatí pod názvom Vzdajme úctu 17. novembru pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu
  •                           Predstavenie programu a myšlienky spoločného zapálenia 2 549 sviec a modlitby za obete komunizmu

Hostia TB:

  •                        Pavol Hric – riaditeľ Múzea obetí komunizmu https://mok.sk/
  •                        Peter Neuwirth – pamätník novembrových udalostí
  •                        Ľubomír Lehotský – občiansky aktivista a predseda OZ Detská železnica Košice
  •                        Oliver Saloň – riaditeľ kultúrneho centra kresťanov FUGA

___________________________________________________________________________

 INÉ

 PREZENTÁCIA  KNIHY  DENNÍK   ONKOLOGICKEJ   PACIENTKY

Štvrtok 16. novembra 2023 o 17:00, Verejná knižnica J. Bocatia – Centrálna knižnica Hviezdoslavova 5, Košice – prezentácia a beseda o knihe Denník onkologickej pacientky, ktorú vydali  Liga proti rakovine SR a  košická RO SSN. Autorkou publikácie je RNDr. RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

Výťažok z predaja tejto nevšednej pubklikácie, ktorú si môžu čitatelia na podujatí zakúpiť, bude použitý na podporu financovania vysokoškolského štúdia syna nebohej autorky.

___________________________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci aj za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.svoju návštevu vopred avizujte na 0903 845 120.

Ako som Vás už informovala, kvôli zablokovaným bankovým účtom SSN môžete členský poplatok zaplatiť v kancelárii RO SSN alebo:

  1. na môj (súkromný) účet s týmto IBANom: SK7502000000003011494353   – do Informácie pre príjemcu napíšte, prosím, svoje meno
  1. poštovou poukážkou na adresu: Beáta Mačingová, RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice.

Za Vašu ústretovosť vopred ďakujem a členskú známku Vám pošlem na adresu bydliska okamžite po úhrade poplatku.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) 

______________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore