Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uvádzajú tri autorské premiérové projekty

  • Miesto:  Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Vernisáže výstav 3v1:  Ľubo Stacho: MODLITBA / Sacral Elementum VI.Helmut Bistika: HERZLICHT; Tomáš Cetera: glob/lok
  • Termín vernisáže: streda, 15.november 2023 o 17.00
  • Trvanie výstav: 15. 11. 2023 – 7. 4. 2024
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Informácie a TS: https://www.gus.sk/aktualne-vystavy/

Galéria umelcov Spiša (GUS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza tri profilové projekty:

fotografický koncept Ľuba Stacha: MODLITBA / Sacral Elementum VI. v rámci výstavného cyklu Téma a k 70. jubileu autora, objekty a maľby východoslovenského autora Helmuta Bistiku: Herzlicht v cykle Profily (60. jubileum) a intermediálnu inštaláciu výtvarníka Tomáša Ceteru: glob/lok v cykle Profily / Umelci Spiša (k autorovej 40-tke).

Jesenná trojvernisáž výstav bude v stredu, 15. novembra 2023 o 17.00, kedy je galéria pre verejnosť otvorená v čase 15.00 – 20.00. Súčasťou vernisáže bude hudobná produkcia Petra Machajdíka a krst knihy Ľuba Stacha: Konceptuálne diptychy. Výstavy sú sprístupnené do budúcej jari, do 7. apríla 2024.

Riaditeľka galérie a kurátorka výstavy Ľuba Stacha, Lucia Benická, uvádza:

„Aktuálne výstavné koncepty Galérie umelcov Spiša vychádzajú z viacerých interpretačných kľúčov, tentoraz reflektujú tvorbu jubilujúcich umelcov v kontexte súčasnej slovenskej i regionálnej  výtvarnej scény. Sú to premiérové sólové projekty, pričom každý z autorov v našej galérii doteraz participoval iba na tematických výstavách. Výstava fotografa Ľuba Stacha pod názvom MODLITBA je chronologickou projekciou autorovho diela s akcentom na duchovné odkazy od klasickej fotografie po nové médiá, v tematickom dialógu a v rozsahu piatich dekád tvorby. Autor patrí k najvýznamnejším slovenským fotografom, ktorého intermediálne dielo a „konceptuálny dokument“ (v terminológii Antonína Dufeka) presahuje stredoeurópsky priestor. Výstava je uvedená v rámci šiesteho pokračovania bienálneho konceptu Sacral Elementum, v kurátorskej spolupráci s Monikou Stacho.     

Výstavy Helmuta Bistiku a Tomáša Ceteru sú uvedené v koncepcii internej kurátorky Kataríny Balúnovej. Bistika formálne nadväzuje na tendencie art-brut, pričom ideovo vychádza z dlhoročnej praxe arteterapeuta. Ceterova intermediálna inštalácia supluje hru na vzťahy a paroduje konšpiračné teórie.“

Výstavný projekt fotografa Ľuba Stacha: Modlitba uvádza päť prierezových tematických cyklov z tvorby od 80. rokov 20. st. po súčasnosť, spojených s projekciou filmov. Výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej a Moniky Stacho uvádza výber od Konceptuálnych diptychov cez interpretácie Svetla po kľúčové diela v spolu-autorstve s fotografkou Monikou Stacho v cykloch Ruiny, Sakrálne príbehy, či Dva domy jedného pána.

Info: https://www.gus.sk/lubo-stacho-modlitba-sacral-elementum-v/

Profilová výstava Helmuta Bistiku: Herzlicht / noch immer wichtig v kurátorskej koncepcii Kataríny Balúnovej je metaforickým hľadaním slobody v tvorbe a živote prostredníctvom hry. Od malieb cez objekty i písané slovo autor odkazuje na dotyk ako dôležitý aspekt fyzického a psychického liečenia (sa).

Info: https://www.gus.sk/helmut-bistika-herzlicht-noch-immer-wichtig-stale-dolezite/

Tomáš Cetera v projekte glob/lok v kurátorskej koncepcii Kataríny Balúnovej prináša záznamy globálnych fragmentov, získaných ponorením sa do bytových jednotiek pitoreskných susedov. Intermediálna inštalácia prezentuje objekty, kresby i animačnú tvorbu v korelácii s hudobnými záznamami.

Info: https://www.gus.sk/tomas-cetera-glob-lok/

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Galéria sa zameriava na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor.

Zbierkový fond galérie tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptami a zbierkovými predmetmi.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore