Tlačové správy

VKJB si pripomína udalosti 17. novembra a Deň študentstva ponukou aktivít

Medzinárodný deň študentstva v knižnici Jána Bocatia

Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je 17. novembra, pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, tematické aktivity a bonusy pre študujúcich.  Od 13. do 20. novembra knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné. Stačí, ak sa preukážu platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice. Minulý rok využilo túto príležitosť takmer 150 študentov.

Téme boja za slobodu a demokraciu je venovaná výstava mapujúca udalosti novembra 1989 s názvom Prvý dotyk so slobodou. Záujemcovia ju môžu navštíviť od 13. do 20. novembra v centrálnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5. Výstava je zostavená z vybraných častí jubilejnej výstavy k 30. výročiu novembrových udalostí, ktorú knižnica pripravila v spolupráci s partnermi, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Ústavom pamäti národa. Celá výstava je trvalo dostupná v podobe virtuálnej prehliadky, pozrieť si ju možno  vo virtuálnej knižnici VKJB dostupnej cez jej web stránku na https://nezna.3-d.sk/

S virtuálnou prehliadkou výstavy súvisí aj edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorý v spolupráci s knižnicou pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Jeho súčasťou je rovnomenný učebný text určený nielen učiteľom histórie. Portál i učebný text sú dostupné online na  https://prvydotyksoslobodou.sk/

Pre stredoškolákov knižnica pripravila spolu s občianskym združením Mareena workshop o vysokých školách s názvom Chcem študovať. Študenti sa v stredu 15. novembra v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 dozvedia o možnostiach a podmienkach štúdia na slovenských vysokých školách. Absolvovať môžu aj poradenstvo s psychológom o tom, aké zameranie vysokoškolského štúdia je pre nich najvhodnejšie a ktorú školu by si mohli vybrať.   Vstup na workshop je bezplatný, no je potrebné sa vopred zaregistrovať. Prihlásiť sa možno cez web stránku o.z. Mareena alebo knižnice.  

Kontakt

Mgr. Erika Palágyiová, vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti VKJB

palagyiova@vkjb.sk, +421 915 719 246

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore