Košice

Prehľad podujatí 3. týždeň – 12.01.2024

PONDELOK            Divadlo Thália

15. januára               Divadlo Thália,  Mojmírova 1, Košice

10:00                         Téma TB:

                                     Premiéra veselohry Füsta Milána Teta Máli (18. január 2024, 19:00)

Hostia TB:

  •                             József Czajlik – režisér
  •                             Miklós Forgács – dramaturg
  •                            Áron Őze, herec – riaditeľ Komorného Divadla Bartók
  •                            Herci: Lívia Varga, Judit Lax, Emőke Szabadi, Erik Ollé

___________________________________________________________________________

DOPLNOK č.1!!!

 ŠTVRTOK            Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ)

18. januára           UPJŠ historická aula Rektorátu, Šrobárova 2, Košice

10:00                      Téma TB:

Úspešné ukončenie testovania a inštaláciu unikátnej prietokovej batérie s veľkým strategickým významom pre Slovensko aj Európu. Súčasťou bude aj prehliadka laboratória, kde budete môcť vidieť batériu aj spôsob jej doterajšieho testovania.

Hostia TB:

  •                      Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. – docentka a vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied UPJŠ
  •                      prof. Ing. Ján Slota, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
  •                     Rudolf Sihlovec – CEO spoločnosti INO-HUB Energy

Účasť potvrdiťdo 16.01.2024 na: laura.holanova@upjs.sk alebo na +421 905 385 911

 ___________________________________________________________________________

INÉ

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si už môžete kúpiť členské známky na rok 2024 (+ dlžníci aj za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.svoju návštevu vopred avizujte na 0903 845 120.

Ako som Vás už informovala, kvôli zablokovaným bankovým účtom SSN môžete členský poplatok zaplatiť v kancelárii RO SSN alebo:

  1. na môj (súkromný) účet s týmto IBANom: SK7502000000003011494353  – do Informácie pre príjemcu napíšte, prosím, svoje meno
  2. poštovou poukážkou na adresu: Beáta Mačingová, RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice.

Za Vašu ústretovosť vopred ďakujem a členskú známku Vám pošlem na adresu bydliska okamžite po úhrade poplatku.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) 

______________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore