Tlačové správy

Dostaňme prostredníctvom rôznych podujatí literatúru a knihy čo najviac do povedomia verejnosti

V súčasnosti čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou. No nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia.

Čítanie. Dôležitá činnosť každého dňa. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 sú alarmujúce. V rizikovej skupine sa v oblasti čitateľskej gramotnosti ocitlo vyše 30 percent žiakov, ktorí nedisponujú základnými čitateľskými zručnosťami! Čitateľská gramotnosť je potrebná, aby žiaci dokázali uspieť v ďalšom vzdelávaní a iných predmetoch.

„Tak, ako sa mení doba, mení sa aj poslanie knižníc. V minulosti boli miestom, kde sa dali požičať knihy alebo v priestoroch študovne poskytovali možnosti na štúdium. V súčasnosti majú knižnice množstvo ďalších úloh,“ povedala riaditeľka knižnice v Rožňave Iveta Kyselová.

Súčasné knižnice už dávno nie sú iba miestom vypožičiavania kníh a časopisov, ale aj miestom s množstvom podujatí ­– besied, workshopov, prednášok, výstav, koncertov, kurzov. A predpokladá sa, že v budúcnosti budú mať ešte dôležitejšie poslanie a oveľa širší okruh pôsobnosti.

„Posunúť knižnično-informačné služby do on-line prostredia dnes už nie je žiadna novinka,“ rozhovoril sa Marek Čižmár, pracovník rožňavskej knižnice. „Sme radi, že naši čitatelia a priaznivci si zvykli na náš web, Facebook profil, či Instagram. Od novembra minulého roka sme ako novinku spustili knižničný blog s názvom inKnižnica a pripravujeme aj podcast Knižnica od A po Z,“ dodal Čižmár.

Pripomeňme si význam čítania podujatiami, ktoré si v tomto roku 2024 pripravili pracovníci Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Dostaňme prostredníctvom rôznych podujatí literatúru a knihy čo najviac do povedomia detí i dospelých.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore