Tlačové správy

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach dosiahla rekordnú návštevnosť

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) láme rekordy v počte návštevníkov. Súbor aktivít, podujatí a atraktívnosti prostredia lákajú do univerzitnej botanickej záhrady stále viac návštevníkov. V roku 2023 sa návštevnosť vyšplhala na rekordných 81 848 návštevníkov, čím je o viac ako štvrtinu vyššia v porovnaní s rokom 2022.

Botanická záhrada  UPJŠ každoročne usporadúva množstvo rôznych podujatí, ktoré si v širokej verejnosti našli svojich nadšencov. „Najvyšší denný počet platiacich návštevníkov sme zaznamenali počas výstavy motýľov v nedeľu 28. mája, kedy záhradu navštívilo 1 809 osôb. Počas výstavy orchideí konanej 12. marca sme dosiahli druhú najvyššiu dennú návštevnosť, a to 1 600 návštevníkov, z čoho máme veľkú radosť,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. a dodáva, že v roku 2023 po prvýkrát začali v rámci evidencie návštevnosti registrovať aj deti do 6 rokov, ktoré majú vstup do botanickej záhrady zadarmo. V priebehu roka bezplatne navštívilo botanickú záhradu 7 965 detských návštevníkov.

Celkový najvyšší počet detí a študentov zaznamenali v júni, kedy tradične mnoho školských skupín navštevuje botanickú záhradu v rámci koncoročných výletov. Aj v roku 2023 si mohli organizované skupiny vybrať z ponuky niekoľkých tematicky zameraných okruhov so sprievodcovskou službou či už v skleníkoch, alebo vo vonkajšom areáli záhrady, čo využilo 278 skupín. Celkovú návštevnosť posilnil aj záujem o pomerne nové netradičné podujatie pod názvom Noc v džungli. V zimnej sezóne 2022/2023 boli prvýkrát spustené komentované prehliadky v skleníkoch tropickej flóry so špeciálnym osvetlením rastlín a zvukovými efektmi, ktoré návštevníkom simulovali autentické zvuky nočnej džungle.  Práve toto podujatie pritiahlo v minuloročnej sezóne do botanickej záhrady 618 návštevníkov.

Okrem podujatí pre širokú verejnosť odborníci z botanickej záhrady realizujú projekty venované modernizácii, ekologickým úsporám, zeleným témam či zvýšeniu atraktívnosti prostredia. V roku 2023 boli verejnosti prezentované úspešne realizované  projekty, medzi ktoré patrí Maxi botanika v praxi (trvalá expozícia v podobe šiestich drevených plastík v nadrozmernej veľkosti zobrazujúcich plody a šišky vybraných rastlín), edukačná bylinková záhrada pre nevidiacich či apidomček umiestnený v areáli záhrady. Mnohé menšie projekty sú realizované v spolupráci OZ BotaniKE, ktoré má za cieľ podporovať aktivity súvisiace s ochranou a starostlivosťou o areál univerzitnej záhrady.

Tieto pozitívne čísla nás vyzývajú k ďalšej práci, preto už teraz začíname  s prípravou našich tradičných výstav a podujatí. Od 23. februára čaká na záujemcov výstava pod názvom Orchidey – skvosty v ríši rastlín. Prvý májový víkend bude patriť výstave bonsajov a od polovičky mája sa môžu záujemcovia tešiť na výstavu živých lietajúcich exotických motýľov, ktorá potrvá do konca júna. Leto obohatí kultúra a prinesie do botanickej záhrady výtvarné umenie, ale aj hudobné vystúpenia,“ konštatuje a do botanickej záhrady pozýva prof. Mártonfi. Letné dni spojené s umeleckým zážitkom pod holým nebom je už tradičnou záležitosťou. V roku 2023 zavítal do záhrady komorný zmiešaný zbor a sláčikový orchester Piccolo coro & Piccola orchestra, mimoriadne úspešný u publika bol aj koncert Roba Opatovského s kapelou a výtvarná výstava absolventa Akademie výtvarných umění v Prahe Michala Nagypála pod názvom Stromy majú oči v priestore skleníka.

Do 30. apríla 2024 platí režim otváracích hodín v zimnej sezóne, skleníky sú pre verejnosť sprístupnené denne od 9. do 15. hodiny, vonkajší areál do 31. marca 2024 denne od 9. do 15. hod., s platnosťou od 1. apríla 2024 bude exteriér záhrady otvorený v letnom režime do 18.00 hod. Počas výstav a podujatí môžu byť otváracie hodiny upravené.

Botanická záhrada ako výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach patrí medzi tri slovenské univerzitné botanické záhrady, pričom jej rozlohou, ako aj rozsahom zbierkového fondu sa pýši titulom najväčšej botanickej záhrady na Slovensku.  V tomto roku oslávi 74. výročie od svojho založenia, aj keď prívlastok univerzitná jej patrí až od januára 1964.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

E-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

Tel.:   + 421 55 234 1672

Web: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore