Tlačové správy

Svetový deň vody 2024 s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Svetový deň vody (SDV) je medzinárodná oslava vody – vzácnej a nenahraditeľnej tekutiny, bez ktorej by neexistoval život. Myšlienka Svetového dňa vody vznikla v roku 1992, kedy ju predniesla Konferencia Organizácie spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Brazílii. Od roku 1993 si ho pripomíname vždy  22. marca, pričom každý rok so sebou prináša inú ústrednú tému a s ňou súvisiace posolstvá. Tento rok sa nesie v znamení troch silných slov a hlavne silnej myšlienky, ktorej sú nositeľom – WATER FOR PEACE (VODA PRE MIER).

Svetový deň  vody si pravidelne pripomína aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS, a.s.). Pri tejto príležitosti už tradične prináša aktivity pre verejnosť, zamerané na rôzne vekové kategórie.

Bezplatná analýza vody z domových studní

Najväčší úspech u verejnosti každoročne zaznamenáva bezplatná analýza vody, ktorú pri príležitosti Svetového dňa vody pripravuje VVS, a.s. už 15 rokov. Vo štvrtok 21.marca 2024, budú mať obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, opäť možnosť preveriť si kvalitu vody z domových studní v ukazovateli dusičnany. Ako aj v minulosti, aj tentoraz bezplatne.

Rozbory budú vykonávané vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov VVS, a.s. v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Na rozbor stačí doručiť minimálne 3dcl vody zo studne v čistej uzavretej  sklenenej alebo plastovej fľaši odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste. Jedna osoba môže na analýzu priniesť maximálne 3 vzorky

Generálny pardon

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje generálny pardon pre producentov vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok – zrážková voda), ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu jednotného systému a tieto vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie bez platnej zmluvy o odvádzaní vôd z povrchového odtoku. Generálny pardon sa nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie deleného systému, kde nie je možné vypúšťať zrážkovú vodu.

Generálny pardon je možné uplatniť v období od 22.3.2024 do 30.4.2024 vrátane.

Súťaže pre materské, základné i stredné školy

Pre žiakov materských, základných a stredných škôl si VVS, a.s. pripravila atraktívne súťaže, pri ktorých sa dokážu zabaviť ako jednotlivci, tak aj celý kolektív. Ako býva zvykom, odmenou pre víťazov budú atraktívne ceny, pre ktoré sa určite oplatí súťažiť.

  1. Súťaž pre materské školy

Téma „Máme radi Vodovodnú“  – výtvarná súťaž pre deti MŠ. Deti pod vedením svojich vychovávateľov a pedagógov výtvarne spracujú svoj vzťah k „Vodovodnej“ na výkrese formátu A3 doplneného sloganom o hodnote vody pre náš život.

  1. Súťaž pre I. a II. stupeň základných škôl

Úlohou žiakov pod vedením pedagógov je vytvoriť komiks, teda príbeh v sekvenciách, výtvarno-literárne krátke dielko na tému „Prečo je vodovodná epická“. V príbehu by malo byť obsiahnuté posolstvo o kvalitách a benefitoch vodovodnej v našom každodennom živote.

  1. Súťaž pre stredné školy

Stredoškoláci majú za úlohu natočiť krátky film – video na tému „Deň v škole s Vodovodnou“, pričom ich úlohou je formou príbehu spracovať postoj k vode z vodovodu, ako ideálnemu nápoju na správny a zdravý pitný režim.

Súťaže trvajú od 22.3. do 22.4.2023.

Podrobné informácie k súťažiam budú uverejnené na webstránke www.vodarne.eu

Podpora odborného vzdelávania

Donedávna neexistovala vzdelávacia inštitúcia, ktorá by odborne pripravovala pracovníkov vodárenského odvetvia. VVS, a.s. stála pri vzniku jediného odboru tohto druhu na Slovensku.

Odbor „Technik-vodár-vodohospodár“ ponúka Stredná odborná škola technická sídliaca na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach a Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov ako štvorročný odbor s maturitou a výučným listom. Exkluzívnym benefitom pre študentov tohto odboru je istota pracovného miesta v ktoromkoľvek zo závodov VVS, a.s..

V rámci SDV budú mať študenti odboru možnosť absolvovať exkurziu s odborným výkladom na jeden z vodárenských objektov a po absolvovaní dostanú malú pozornosť – praktický školský zošit s informáciami o benefitoch práce vo VVS, a.s. a o spoločnosti ako prestížnej značke a zamestnávateľovi.

Elektronický časopis Vodník

Tradičnou súčasťou oslavy SDV je aj vydanie elektronického časopisu Vodník. Okrem zaujímavých informácií o vode ponúka Vodník aj množstvo zábavných a interaktívnych rubrík a nechýbajú súťaže pre malých a veľkých. Na facebookovej stránke www.facebook.com/vvskosice bude postupne od 11. marca každý pracovný deň zverejňovaná jedna strana, pričom posledná strana, aj so súťažným vedomostným kvízom, pribudne 22. marca – v deň sviatku vody.

Súčasťou elektronického vydania časopisu Vodník bude súťaž pre tých, ktorí si prečítajú jeho aktuálne vydanie  a následne správne odpovedia na otázky v teste. Mená víťazov, ktorí získajú atraktívne ceny, budú zverejnené 23.4.2024 na webstránke www.vodarne.eu

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore