Tlačové správy

V Univerzitnej knižnici v Prešove otvorili interaktívnu výstavu kresieb o stratenom dedičstve našich predkov

V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) sa 5. marca 2024 konala vernisáž kresieb prešovskej výtvarníčky a vysokoškolskej pedagogičky Ivety Polák Čuchtovej. Na výstave pod názvom Stratené dedičstvo autorka predstavuje 22 kresieb, zobrazujúcich známych i menej známych bohov slovanskej mytológie, približuje kultúru, predstavy o svete i spôsob života dávnych Slovanov.

Jedným zo sprievodných podujatí, ktoré sa realizujú na pôde Prešovskej univerzity v rámci Týždňa slovenských knižníc 2024, je výstava Ivety Polák Čuchtovej, pôsobiacej na Katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy Pedagogickej fakulty. O rôznorodosti a bohatosti svojho umeleckého prejavu presvedčila autorka publikum hneď na úvod vernisáže, ktorú zahájila svetelnou show. Vernisáž otvoril riaditeľ UK PU Peter Haľko, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol kreativitu a invenciu autorky. „Výstava, ako jedna z mála realizovaných v našej univerzitnej knižnici, má interaktívny charakter. Autorka dopĺňa každú kresbu hovoreným slovom, ktoré si návštevník po načítaní QR kódu môže vypočuť online, a špecifickou vôňou pre každé z božstiev,“ ozrejmil Haľko.

Cieľom výstavy je nielen priblížiť to málo, čo sa z nášho dedičstva zachovalo, ale zároveň podporiť ľudskú predstavivosť a fantáziu, resp. upozorniť na to, že rozdielne predstavy, vnímanie a  individuálny výtvarný prejav sú pozitívnou stránkou nášho bytia a nemali by sme na to zabúdať. „Ako pedagóg sa snažím viesť svojich študentov k tomu, aby originalitu oceňovali. Vďaka tomu, že pôsobím na Pedagogickej fakulte, mám možnosť vštepovať budúcim pedagógom tieto myšlienky a viesť ich k tomu, že originálny prejav žiakov je v našej edukácii žiadaný a že cieľom výtvarnej výchovy je budovanie pozitívneho vzťahu k umeniu a tvorivosti. Každé ľudské dielo je úžasným artefaktom a každý individuálny prejav je pre mňa nesmierne hodnotným pokladom,“ priblížila svoje pohnútky, ktoré ju inšpirovali pri realizácii svojich diel, Iveta Polák Čuchtová.

Vo svojej tvorbe sa autorka inšpirovala slovanskou mytológiou. „Touto tematikou je intuitívne priťahovaná aj z dôvodu, že sa v nej nachádzajú také výrazové prostriedky, ktoré sú blízko nefalšovanej človečine s jej dualitou čierneho a bieleho vlka, teda prostriedky dokumentujúce archetypálne základy existencie človeka. Pracuje s formami, akými sú symbol, rituál, metafora a obsahovo ich napĺňa poslaním a významom jednotlivých (panteistických) božstiev,“ vyzdvihla kurátorka výstavy Tatiana Bilančíková, vysokoškolská výtvarná pedagogička pôsobiaca na Pedagogickej fakulte PU. Autorka podľa jej slov používa výrazové prostriedky pre zmyslovú iniciáciu. Vôňou, sluchom, zrakom, dotykom prebúdza a hypnotizuje predstavy. „Tranzitívnosťou zmyslového vnemu a následne jeho emocionálnym prežitkom tajomne pootvára dynamiku vyšších sfér vedomia. Svoje umenie ritualizuje a my máme možnosť vstúpiť do priestoru magického sveta, v ktorom sa stane „znovunájdené dedičstvo“ akýmsi priechodom do sveta duchovných hodnôt…,“ doplnila Bilančíková.

Výstava v Univerzitnej knižnici PU potrvá do 4. apríla 2024.

Iveta Polák Čuchtová  (1992) sa narodila a pôsobí v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie absolvovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove  (odbor predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo a pedagogické vedy), kde momentálne aj pôsobí na Katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Pôsobila aj ako učiteľka na základnej umeleckej škole, vyučuje tiež arteterapiu. Vo svojej ilustračnej tvorbe využíva rôzne grafické formy, v ktorých prezentuje fantazijné ilustračné prvky a symboliku.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

  

Iveta Polák Čuchtová   

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore