Tlačové správy

Svetový deň vody 2024

Asociácia vodárenských spoločností si 22. marca pripomína Svetový deň vody, ktorý každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. Kampaň Svetového dňa vody 2024 nesie názov „Voda za mier“, pričom zdôrazňuje kľúčovú úlohu vody pri podpore medzinárodnej spolupráce. Táto téma podčiarkuje potrebu spoločnej zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, obojstranný dialóg a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a globálneho mieru.

Slovensko nedisponuje významnými zdrojmi nerastného bohatstva, pod zemským povrchom však skrýva veľkokapacitné, využiteľné zdroje pitnej vody, ktoré sa v budúcnosti môžu stať významnou komoditou pre našu krajinu.

Kvalitná voda je našim najväčším prírodným bohatstvom. Je to strategická surovina, ktorá robí Slovensko zaujímavým pre krajiny, ktoré trpia jej nedostatkom. Nielen umiestnenie Slovenska v srdci Európy, ale aj dostatočné množstvo využiteľných zdrojov podzemných vôd sú základným predpokladom pre budúce investície a  ekonomický rast našej krajiny.

Voda nepozná hranice. Naša najvodnatejšia rieka Dunaj prechádza cez 10 krajín Európy a do jej povodia spadá až 18 krajín. V prípade jej nežiadúceho znečistenia, by boli vážne ohrozené aj veľkokapacitné zdroje pitnej vody využívané na Slovensku a v susedných krajinách.

Nestačia však len medzinárodné dohovory, legislatívne zmeny, potrebná je ochota ľudí, ktorí si budú vážiť vodu ako národné bohatstvo, budú ju chrániť a investovať do obnovy a rozvoja vodárenskej infraštruktúry, ktorá je základom pre trvalo udržateľný rozvoj štátu a kvalitu života obyvateľstva.

Preto, tak ako každý z nás cíti zodpovednosť k sebe samému, musíme cítiť aj zodpovednosť k prostrediu v ktorom žijeme, k jeho prírodnému bohatstvu a zachovať ho nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore