Aktuality

V apríli uvádza Galéria umelcov Spiša štyri nové výstavné produkcie

V apríli uvádza Galéria umelcov Spiša štyri nové výstavné produkcie, reflektujúce profily umelcov Spiša, ako i tematickú rôznorodosť zbierky v dialógu s prizvanými domácimi a zahraničnými umelcami

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: 1. 4. – 30. 4. 2024
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Na stiahnutie: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza v apríli štyri nové výstavné projekty, reflektujúce profily umelcov Spiša, ako i tematickú rôznorodosť zbierky v dialógu s prizvanými domácimi a zahraničnými umelcami: Tanec urbánneho šamana, Martin Kacvinský: NeMiestne maľby, Annamária Mikulíková: Efeméra a Štefan Hudzík: Nevidený ateliér. Vernisáže výstav sa uskutočnia v stredu, 17. 4. o 17.00, so sprievodným programom experimentálneho hudobníka Ondreya Zintaera.

Končiace výstavy Ľubo Stacho: Modlitba / Sacral Elementum VI., Helmut Bistika: Herzlicht | noch immer wichtig / stále dôležité, Tomáš Cetera: glob/lok sú verejnosti sprístupnené už len do 7. 4. 2024!

V rámci programového balíčka začiatkom mesiaca galéria pripravuje pre najmladších návštevníkov obľúbený Nedeľný kreatívny ateliér. Pre učiteľov výtvarnej výchovy základných a umeleckých škôl sa uskutoční Metodický deň s tematikou Expresívneho tvorenia, vedený českými výtvarníkmi Petrom & Quirinom Jedličkovcami (CZ) a domácim Jarom Čechom. Počas celého mesiaca budú i naďalej prebiehať edukačné koncepty Umenie pre školy/ Škola v galériiVýchova umením. Na prelome apríla a mája sa galéria aktívne zapája do Župných dní KSK v meste Spišská Nová Ves.

Galéria umelcov Spiša je v apríli pre verejnosť otvorená: utorok – piatok, 10.00 – 17.00 a nedeľa, 11.00 – 16.00. Počas vernisáží výstav je galéria otvorená v stredu, 17. 4. od 15.00 do 20.00. Galéria je zatvorená v nedeľu, 14. 4. 2024 z dôvodu reinštalácie výstav.

NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY | Vernisáže „4v1“ v stredu, 17. 4. o 17.00

https://www.gus.sk/pripravujeme-vernisaze-vystav-4v1/

 TANEC URBÁNNEHO ŠAMANA | Hľadanie alternatívnych ciest (seba)poznania pri zostupe do (kolektívneho) podvedomia v dielach 21 autorov zo zbierky galérie a 9 prizvaných autorov zo 7 krajín (SK, HU, FR, DE, IN, RO, PL). Cyklus výstav Zbierka v dialógu. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

MARTIN KACVINSKÝ: NEMIESTNE MAĽBY | Autor sa vo svojej tvorbe zaoberá kritikou jednotlivca a súčasnej spoločnosti. Typický je preňho experimentálny prístup a hľadanie maliarskeho vyjadrenia cez expresívne gesto. Cyklus výstav Profily / Umelci Spiša. Kurátorka: Katarína Balúnová – GUS.

ANNAMÁRIA Mikulíková: EFEMÉRA| Výber z tvorby produktovej dizajnérky, etablovanej na medzinárodnej scéne. V šperkoch a úžitkových predmetoch prihliada na ekologický rozmer, experimentovanie s materiálmi a technikami. Cyklus výstav Profily / Umelci Spiša. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

ŠTEFAN HUDZÍK: NEVIDENÝ ATELIÉR | Neobvyklá forma prezentácie diel spišského sochára umožňuje nahliadnuť do tvorivého prostredia – improvizácie otvoreného ateliéru, ktorý zanechal. Výstava pri príležitosti nedožitých 70. narodenín autora. Cyklus výstav Jubilanti / Umelci Spiša. Kurátorka: Kamila Paceková – GUS.

 PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ | https://www.gus.sk/aktualne-programy/

  • 7.4. 2024, nedeľa / 13.00 – 15.30 | NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: Zvierací kvetináč Výroba kvetináča z plastu so zvieracím motívom. Lektorka: Anna Timková – GUS. Vstupné: € 5 / osoba.
  • 19.4. 2024, piatok / 8.00 – 14.00 | EXPRESÍVNE TVORENIE: Petr & Quirin Jedlička (CZ) a Jaro Čech Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy ZŠ a ZUŠ z okresu Sp. Nová Ves. Vstupné 5 € / osoba.

 ŽUPNÉ DNI V GALÉRII UMELCOV SPIŠA | v termíne: 29. 4. – 3. 5. 2024

30.4. 2024, utorok / 10.00 – 17.00 | GALERIJNÉ ZĽAVY. Polovičné vstupné pre verejnosť na všetky výstavy.

 PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY | https://www.gus.sk/skoly/

Bohatá ponuka tvorivých dielní a komentovaných prehliadok výstav pre všetky typy škôl.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne. Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond k 31. 12. 2023 tvorí 2 561 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore