Aktuality

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity má novú profesorku

Zoznam profesorov na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa rozrástol. Tridsiatou profesorkou na fakulte sa stala  prof. Mgr. et Mgr. Adriána Ingrid Koželová, PhD. z Inštitútu romanistiky FF PU, ktorá si z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzala vymenúvací dekrét v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 26. marca v Prezidentskom paláci 39 nových profesorov vysokých škôl. Vo svojom príhovore uviedla, že profesori reprezentujú rozmanité odbory, školy či univerzity. „Čo by vás všetkých určite malo spájať, je záujem, aby na našich vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania.“ Hlava štátu novým profesorkám a profesorom zároveň pripomenula, že vďaka ich vzdelaniu a skúsenostiam môžu vzdelávať a vychovávať mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny. „Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti. Želám vám, aby sa dnešný deň, ktorý je pre vás výnimočný, stal začiatkom novej etapy vášho akademického a spoločenského pôsobenia, ktoré bude rovnako úspešné a prinesie prospech nielen vašim vysokým školám, ale aj celej spoločnosti,“ adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore.

„Stáť v blízkosti pani prezidentky v nádherných priestoroch Prezidentského paláca bolo povznášajúce. Výnimočnosť chvíle sa snúbi s pocitom zodpovednosti a zároveň s hrdosťou, že – napriek prekážkam – veda na Slovensku napreduje a prosperuje. A v myšlienkach som samozrejme bola s blízkymi, ktorí ma podporovali a pomáhali mi, pretože profesúra nie je dielom jedného človeka. Som vďačná všetkým tým, ktorí mi na tejto ceste boli oporou,“ povedala novovymenovaná prof. Koželová, ktorá je absolventkou FF PU. Doktorandské štúdium ukončila v odbore literárna veda a habilitačné a inauguračné konanie absolvovala v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Na fakulte aktuálne vyučuje translatologické disciplíny.  Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti  sa zameriava na výskum divergencie medzi originálom a prekladom, orientuje sa na prekladateľské kompetencie a na kultúrne referencie a s nimi spojené možnosti a osobitosti ich transferu. Rovnako sa venuje téme didaktiky prekladu a tvorbe študijných materiálov zabezpečujúcich praktický tréning prekladateľských zručností. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov.

 Na PU aktuálne pôsobí 75 univerzitných profesorov.

 Anna Polačková, hovorkyňa PU

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore