Tlačové správy

Romano čapašik

Javisková prezentácia tradičných i súčasných rómskych tancov, obohatená o malú školu tanca – to všetko príjemne prekvapilo priaznivcov tanečného umenia, ktorí zavítali do mestského kultúrneho strediska v Michalovciach,  v stredu 27.3.2024.  Program, ktorý vzhliadli,  má názov ROMANO ČAPAŠIK a nacvičili ho talentované rómske deti – členovia detského rómskeho súboru Čiriklore. Súbor, vedený skúseným choreografom Ing, Dušanom Plichtom, vstupuje už do 5 roku svojej existencie. Združuje mladé talenty z rómskych marginalizovaných komunít východného Slovenska – z Čičavy, Trhovišťa, Sačurova. Jeho členmi sú aj talentované deti z Centra pre deti a rodiny z Michaloviec. Členovia súboru prechádzajú náročným tréningom, ktorý v nich posilňuje nielen tanečné schopnosti, ale aj súborovú spoluprácu, zodpovednosť k sebe a okoliu. Kľúčovou kompetenciou je ich schopnosť ďalej  odovzdávať všetko,  čo sa naučili,  svojim súrodencom, kamarátom a známym.

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ( Kultminor ), mohol detský tanečný súbor ČIRIKLORE naštudovať a verejne prezentovať tento divácky príťažlivý program – a to na ZŠ v Trhovišti, v Čičave a v MKS v Michalovciach. Deti tu najviac tlieskali rozsiahlejším tanečno- dramatickým číslam, napr. Rómovia na jarmoku v Prešove a Rajbaňe na riečke Bodva. No najviac ich zaujala tanečná rozprávka o bocianovi „čapášnikovi“ a vtipný príbeh o parádniciach, čistiacich zašpinené zrkadielko. Tieto úsmevné príbehy sú totiž spúšťačom  improvizovanej,  ale divácky veľmi atraktívnej školy tanca pre najmenšie deti a začiatočníkov – a to priamo na javisku. Školou tanca pre všetkých, ktorí túžia po zvládnutí a perfektnom osvojení si typických rómskych čapášov, či potleskov.

Autor rozprávky o bocianovi – čapášnikovi, Ing. Dušan Plichta je umeleckým vedúcim súboru, autorom väčšiny choreografií, tvoriacich tento program. Počas nácviku tradičných tanečných motívov z Petrovian a Moldavy nad Bodvou sme intenzívne komunikovali s pani Libušou Čižmárik-Bachratou ArtD, expertkou na tradičné rómske tance. Tá je už roky našou osvedčenou a rešpektovanou spolupracovníčkou, ktorá pre deti tentokrát pripravila aj edukačné video. V ňom sa sústredila najmä na správnu a vierohodnú interpretáciu tradičných ženských tanečných motívov z Moldavy nad Bodvou…Cesta k tanečnej dokonalosti totiž nie je cestou jednoduchou a krátkou…

Spoločné jednodenné sústredenia a zhrávky mal súbor najmä v zariadeniach  Gréckokatolíckej rómskej misie  v Čičave (VT), i na Sigorde. Zúčastnili sa ich nielen vybraní členovia súboru, ktorých choreograf obsadil do jednotlivých tancov, ale aj náhradníci, pripravení nastúpiť v prípade potreby.

Romano čapašik – je názov,  perfektne vystihujúci obsah jednotlivých čísiel. Náš program si získal srdcia mnohých Michalovčanov, známych nielen svojou láskou k folklóru, ale aj kritikou chýb, či  javiskových „kiksov“. Divákov, žijúcich v meste, v ktorom pôsobia viaceré špičkové folklórne súbory.  O to viac nás tešia povzbudivé slová zo strany VIP návštevníkov predstavenia – dlhoročných folkloristov: Miroslava Dufinca – primátora mesta a Milana Hvižďáka, medzinárodne uznávaného choreografa a umeleckého vedúceho folklórneho súboru Zemplín. Aj vďaka tejto skúsenosti a pozitívnej spätnej väzbe zo strany naslovovzatých odborníkov,  veríme, že tradičné rómske tance, interpretované skvelými mladými tanečníkmi súboru Čiriklore, budú, v čoraz väčšej miere, oslovovať Rómov i väčšinové obyvateľstvo. Lebo vízia harmonického spolužitia Rómov a Slovákov, očistená od predsudkov, či zaručených „právd“, je víziou veľmi príťažlivou. No jej dosiahnutie nie je ani jednoduché ani rýchle. Ale je reálne.  K jej dosiahnutiu prispieva svojou troškou aj súbor Čiriklore – a to svojou každodennou prácou, oslovujúcou a mobilizujúcou  talentované deti, žijúce často v prostredí generačnej chudoby rómskych osád.

Ing. Dušan Plichta, autor a koordinátor projektu, predseda OZ VÝZVA, rozumom a srdcom za lepšie Slovensko

0903 440148, duplifbe@gmail.com

Foto: Z vystúpenia Čiriklore v Michalovciach, 27.3.2024, z vystúpenia na ZŠ v Trhovišti

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore