Tlačové správy

Vo Východoslovenskom múzeu výstava Andrej Haščák: A posteriori

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja otvára samostatnú výstavu plagátov grafického dizajnéra a pedagóga Andreja Haščáka, pod názvom Andrej Haščák: A posteriori. Návštevníci výstavy budú mať príležitosť oboznámiť sa s výberom 50 plagátov, ktoré vznikli v časovom rozpätí od roku 2010 až po súčasnosť.

Názov výstavy A posteriori odkazuje na ohliadnutie autora a predstavenie výsledku nadobudnutých plagátových skúseností. Portfólio autorských plagátov Andreja Haščáka zahŕňa široké spektrum výtvarných riešení od minimalistického prevedenia a grafickej skratky až po maliarsky expresívny naturel. Medzi plagátmi sú zastúpené stroho konceptuálne diela, ale nájdeme medzi nimi aj odozvy štýlu art deco či bohato štruktúrované, dynamické typografické riešenia diel. Slovami kurátora výstavy Jana Rajlicha ml., je pre tvorbu Andreja Haščáka charakteristický „prístup autorský, typický pre stredoeurópsku výtvarnú grafickú kultúru, kedy vedľa vlastného obsahového posolstva plagátu sú nezanedbateľné postuláty umelecké, výtvarné, estetické – v Andrejovom prípade dané bohatou farebnosťou, prekvapivou neobvyklosťou, teda originalitou spomínaných štruktúr, a invenčnou prácou, často aj hrou s písmom, ktoré je v dvojrozmernej ploche plagátu nezriedka modelované do nevšedných, často až tajomných priestorových zoskupení.“

Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 200 výstavách, workshopoch a súťažiach s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie, na viacerých z nich zároveň pôsobil aj ako porotca. Taktiež bol kurátorom niekoľkých domácich i zahraničných výstav študentských prác spojených s jeho pedagogickou činnosťou na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent, vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia. Je členom Združenia Bienále Brno (členská organizácia UVU ČR a ICoD), pričom participuje na projektoch organizovaných týmto združením.

Výstavu slávnostne otvoríme 18. apríla 2024 o 17:00 v priestoroch Galérie pri komíne v Historickej účelovej budove VSM na Námestí Maratónu mieru 2.

Výstava potrvá do 29. mája.

Mgr. Katarína Ščerbanovská, múzejná pedagogička

Oddelenie propagácie a prezentačnej činnosti

+421 917 965 016

Instagram – @vychodoslovenskemuzeum

Facebook – @vychodoslovenskemuzeum

www.vsmuzeum.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore