Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 2/2013

REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV KOŠICE, Szakkayho 1,  040 01  Košice,  tel.  622 79 29,  0903 845 120,  kosice@ssn.sk

Prehľad  tlač. podujatí na:                         2. týždeň                                                4.1. 2013___  

 

PF 2013

___________________________________________________________________________

 

D O P L N O K  č. 1 !!!

 

STREDA          Magistrát mesta Košice

9. januára          Historická radnica, Hlavná 59, Košice

9:30          Téma TB:

Zhodnotenie roka 2012, perspektívy na rok 2013

Hostia TB:

Richard Raši – primátor mesta Košice

Renáta Lenártová – viceprimátorka

Ján Jakubov – viceprimátor

___________________________________________________________________________

 

STREDA          Košický samosprávny kraj (KSK)

9. januára          Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Malá zasadačka, 1. posch.

12:00          Téma TB:

Podpis Dohody o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Zakladajúcimi členmi EZÚS sú Košický samosprávny kraj a maďarská župa Borsód-Abaúj-Zemplén.

Hostia TB:

                                 Zdenko Trebuľa – predseda KSK

Roland Mengyi – predseda župy BAZ

___________________________________________________________________________

 

RÔZNE

 

BIBLIA  NA  CESTÁCH

Biblia na cestách je názov unikátne putovnej výstavy, ktorú otvoria 8. januára 2013 o 12:00 hod. v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave na ulici Lipová č. 3. Návštevníci  budú mať možnosť prezrieť si do 25.1.2013 vyše 100 exponátov kníh, napísaných v rôznych svetových  jazykoch.

___________________________________________________________________________

 

OZNAMY

 

EHMK  2013 – AKREDITÁCIA  NOVINÁROV

NAkreditácia novinárov na otvárací ceremoniál projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je možná prostredníctvom webovej stránky http://oc.kosice2013.sk/novinari, a to vyplnením akreditačného formulára. Akreditácia je možná do 13. januára 2013. Na zadanú e-mailovú adresu budú postupne prichádzať informačné e-maily o organizácii a programe otváracieho ceremoniálu. Ten je naplánovaný na dni 19. a 20. januára 2013.

12. FAŠIANGONOVINA 

Predbežný záujem o účasť na 12. ročníku celoslovenského novinárskeho plesu Fašiangonovina, ktorý sa uskutoční v piatok 1. februára 2013 v GeS Klube v Košiciach, môžete  nahlásiť v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, mailom na kosice@ssn.sk alebo na telefónnych číslach 055/622 79 29, 0903 845 120 každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. Cena vstupného pre člena SSN je 25,- eur (rovnaká suma platí aj pre jeho partnera/ku), pre nečlena SSN je vstupné vo výške 35,- eur.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

PODPORA  LITERÁRNEHO  FONDU

Svoju podporu na zachovanie Literárneho fondu a zároveň protest voči iniciatíve niektorých poslancov NR SR za zrušenie povinných 2% príspevkov z autorských honorárov môžete vyjadriť na webovej stránke LITFOND-u. Táto organizácia svojimi finančnými príspevkami významne podporuje činnosť našej RO SSN, napr. vo forme výhier v krajskej novinárskej súťaži, honoráru za lektorovanie, príspevku na tvorivú činnosť, daru k jubileu, sociálnej výpomoci pri nízkom dôchodku či príspevku pri úmrtí členov SSN. Jednoduchý formulár, ktorého vyplnením podporíte zachovanie LITFOND-u, nájdete na:  

 

http://litfond.sk/index.php/podpora/

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ČLENSKÉ  SSN

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1. januáru 2013 zrušené členstvo neplatiacim členom, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo sa dá obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013. Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk), platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

 

___________________________________________________________________________

 

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore