Prehľad udalostí

Prehľad udalostí 5/2013

REGIONÁLNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO SYNDIKÁTU NOVINÁROV KOŠICE, Szakkayho 1,  040 01  Košice,  tel.  622 79 29,  0903 845 120,  kosice@ssn.sk

Prehľad  tlač. podujatí na:                         5. týždeň                                              25.1. 2013___  

 

STREDA                     Krajská agentúra (KA) SDKÚ-DS

30. januára                     KA SDKÚ-DS, Mäsiarska 62, Košice

9:00          Téma TB:

                                 Parkovanie v MČ Košice- Staré mesto – koľko nás to bude stáť?

Hostia TB:

Emil Petrvalský – predseda poslaneckého klubu Mestského zastupiteľstva

Ján Süli – poslanec Mestského zastupiteľstva

Rastislav Trnka – poslanec MZ MČ Košice-Staré mesto 

__________________________________________________________________________

 

STREDA                     Krajská agentúra (KA) SDKÚ-DS

30. januára                     KA SDKÚ-DS, Mäsiarska 62, Košice

9:00          Téma TB:

                                 Parkovanie v MČ Košice- Staré mesto – koľko nás to bude stáť?

Hostia TB:

Emil Petrvalský – predseda poslaneckého klubu Mestského zastupiteľstva

Ján Süli – poslanec Mestského zastupiteľstva

Rastislav Trnka – poslanec MZ MČ Košice-Staré mesto

__________________________________________________________________________

D O P L N O K   č. 1 !!!

ŠTVRTOK                     Karpatský rozvojový inštitút, o.z.

31. januára                     Hotel Čingov (lokalita Čingov v k.ú. Smižany, okr. Sp.N.Ves)

12:30-13:00                     Téma TB:

Konferencia: „Quo Vadis turizmus v Slovenskom raji ?“ Konferencia sa uskutoční v rámci projektu „SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“, ktorý realizuje obec Stratená v spolupráci s projektovými partermi: Sieť švajčiarskych parkov, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever a mesto Dobšiná, podporeného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Hostia TB:

Christian M. Fotsch – veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie

Tina Muller  -Netzwerk Schweizer Pärke,Schweiz

Ing.Ivan Ivančin -Úrad vlády SR, vedúci odb. riadenia a implementácie ŠFM
Erika Oravcová – starostka, Obec Stratená

PaedDr. Jana Skokanová – predsedníčka Združenia obcí Mikroregiónu Slovenský raj – sever

Karol Horník, primátor, Mesto Dobšiná

(Viac v pozvánke) 

OZNAMY

12. FAŠIANGONOVINA 

Piatok 1. februára 2013, o 19:00 hod., GeS Klub, Košice – 12. ročník celoslovenského novinárskeho plesu Fašiangonovina. Ktorí ste zaváhali, máte smolu – lístky sú beznádejne vypredané!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

Podľa rozhodnutia Kolégia predsedu SSN bolo k 1. januáru 2013 zrušené členstvo neplatiacim členom, preto boli vyradení aj z adresára RO SSN Košice, podľa ktorého posielame pravidelné informácie, tlačové správy a pod. Zrušené členstvo sa dá obnoviť po zaplatení členského poplatku za rok 2012.

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2013. Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk), platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore