Tlačové správy

10. kantovská medzinárodná vedecká konferencia

Na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa v dňoch 3. – 4. mája 2013 uskutoční 10. kantovská medzinárodná vedecká konferencia s názvom PHILOSOPHIA ET RES PUBLICA. Je výsledkom dlhodobého bádateľského úsilia o filozofický odkaz nemeckého filozofa Immanuela Kanta a intenzívnej medzinárodnej spolupráce.

Konferencie sa aktívne zúčastnia pozvaní hostia z Nemecka, Ruska, Francúzska a  Slovenska. Medzi pozvanými predsedu organizačného a vedeckého výboru prof. PhDr. Ľubomíra Belása, CSc. sú aj rektor Prešovskej univerzity, prof. RNDr. René Matlovič, PhD., dekan Filozofickej fakulty PU prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., a veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axel Hartmann.

Konferencia je organizovaná Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a realizuje sa v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0261/12 Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť IV. Philosophia et res publica.

(ku)

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore