Košice

Prehľad podujatí 31.týždeň – 26.07.2013

STREDA                 Košice 2013, n. o.  
31. júla                     Kasárne/Kulturpark – pavilón Oscar (vstup z Rastislavovej ulice)

9:00                          Téma TB:

Program festivalu Leto v parku a prehliadka priestorov Kasární/Kulturparku

                                 Hostia TB:

  • Ján Sudzina – riaditeľ Košice 2013, n. o.
  • Vladimír Beskid – umelecký riaditeľ Košice 2013, n. o.
  • Daniel Gašpierik – výkonný manažér Kasárne/Kulturpark
  • Daniel Franko – produkčný a marketingový manažér Kasárne/Kulturpark

____________________________________________________

INÉ

KRÁSNOHORSKÉ HRADNÉ HRY

V dňoch 3. a 4. augusta 2013 (sobota a nedeľa) – Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Obec Krásnohorské Podhradie a OZ Tri ruže – program z kalendára Top podujatí Terra Inkognita – Krajina nespoznaná. Priamo pod hradom Krásna Hôrka, kde sa rodila história európskeho významu, sa stretnú nielen stredovekí bojovníci, ale všetci obdivovatelia dávnych dôb. Za kráľa, za vlasťmedzinárodný súboj kráľovských družín s použitím mečov, štítov, palcátov a kopijí. V rytierskom turnaji, v súbojoch, ktoré nie sú inscenované, sa stretnú najlepší bojovníci zo strednej Európy, aby si zmerali sily v rytierskom turnaji aký u nás ešte nikto nevidel. Päťčlenné tímy  rytierov v plnej zbroji, reprezentujúce Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, budú bojovať až dovtedy,  kým nezrazia k zemi posledného protivníka. Po skončení posledného kola turnaja  si zmerajú sily úplne všetci a na záver sa stretnú v boji celé armády, všetci rytieri a ich zbrojnoši. Takýto typ rytierskeho turnaja sa na Slovensku koná po prvýkrát. Počas celého víkendu budú v stredovekom stanovom mestečku atrakcie a hry pre deti aj  dospelých. V prestávkach medzi súbojmi sa predvedú sokoliari a ich silné a rýchle dravce, pôvabné orientálne tanečnice, veselí muzikanti a vznešené dámy s hradnými tancami.

(Podrobnosti v TS + plagát)

___________________________________________

OZNAM

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

Kancelária SSN opäť prijíma žiadosti o vydanie medzinárodných preukazov IFJ. O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený členský príspevok na rok 2013. Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky. Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ: 

– člen SSN pošle  elektronicky –  clenske@ssn.sk alebo poštou – Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava nasledovné údaje: meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,

– 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, pri elektronickom zaslaní vo formáte jpg (jpeg)

– e-mail adresa, telefonický kontakt

Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50 € na účet SSN: 4040001102/3100, variabilný symbol 6041

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore