Tlačové správy

Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví v Košiciach

Pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) sa každoročne organizuje Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy. Cieľom stretnutia je hľadať odpovede na aktuálne výzvy, ktoré dnešný kultúrno – spoločenský kontext Európy stavia pred kresťanov východných katolíckych obradov. Každý rok v spolupráci s CCEE skupina odborníkov pripravuje tému stretnutia. Odborné prednášky a živá diskusia prinášajú konkrétne princípy práce pre jednotlivé regióny Európy.

Téma tohto roka je Evanjelizácia kultúry. Výber témy je podmienený 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a slávením Roka viery v Katolíckej cirkvi. Nie menej podstatným impulzom je aj titul Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Tieto tri momenty ponúkajú príležitosť zamýšľať sa nad pretavovaním kultúry Ježišovým evanjeliom z perspektívy cyrilometodskej misie i súčasnosti.

Pozvanými hosťami stretnutia, ktorí sa podelia o svoje postrehy sú J. Em. Jozef kardinál Tomko, J. Ex. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Program:

ŠTVRTOK  17.10.2013

12,00 Privítanie a prezentácia hostí – Hotelová akadémia, Južná trieda 10

16,00 Večiereň – Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky, Moyzesova

17,00 Predstavenie Košickej eparchie – biskupská rezidencia

18,00 Ekumenický koncert – Štátne divadlo Košice

PIATOK 18.10.2013

08,45 Konferencia I. časť – Hotelová akadémia – uzavretý vstup

15,00 Prehliadka mesta Košice

18,00 Svätá liturgia –  Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky, Moyzesova

20,00 Večera – stretnutie s primátorom mesta Košice

SOBOTA 19.10.2013

09,00 Svätá liturgia – Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Terasa

11,15 Konferencia II. časť – Hotelová akadémia – uzavretý vstup

15,15 Prehliadka Dómu svätej Alžbety

16,00 Stretnutie s arcibiskupom Bernardom Boberom – arcibiskupská rezidencia

17,00 Vernisáž výstavy Byzantské umenie – Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Hlavná 89

NEDEĽA 20.10.2013

10,30 Svätá liturgia – Bazilika minor Michalovce

15,00 Akatist k Bohorodičke – Pútnické miesto Klokočov

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore