Košice

Prehľad podujatí 3. týždeň – 10.01.2014

STREDA                  OZ KOVO

15. januára               RO SSN, Szakkayho 1 – zasad. na 3. posch., Košice

9:30                            Témy TB:

  • Stav a úroveň dodržiavania pracovno-právnych predpisov na  Slovensku
  • Návrhy OZ KOVO na riešenie nepriaznivého stavu v tejto oblasti

Hostia TB:

  • JUDr. Monika Benedekova – podpredsedníčka OZ KOVO
  • PhDr. Jozef Balica – člen predsedníctva OZ KOVO
  • Ing. Ján Šlauka – člen predsedníctva OZ KOVO

___________________________________________________

INÉ

NOVOROČNÝ  KONCERT  PRE  SAV

Streda 15. januára 2014, 17:00 hod., Dom umenia, Košice – Štátna filharmónia Košice (ŠfK) pripravila pre Slovenskú akadémiu vied, jej zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov tradičný novoročný koncert. Pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského (ČR) uvedie diela  W. A. Mozarta: Figarova svadba, predohra, K 492, G. Rossiniho: Introdukcia, téma a variácie pre klarinet a orchester, F.V. Kramářa-Krommera: Koncert pre dva klarinety a orchester, op. 35 a G. Gershwin: Rhapsody in blue (sólo klavír). Na koncerte vystúpia sólisti: jubilujúci Július Klein – klarinet, Ferenc Tomič & klarinetisti ŠfK a ŠD Košice a Artur Jaroň – klavír.

__________________________________________________

OZNAM

ČLENSKÉ  SSN  2013 + 2014

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (055/622 79 29, 0903 845 120) môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2014 (opodstatnení dlžníci, napr. dlhodobá PN, MD… – aj za rok 2013 s príplatkom 5,- eur). Výška členského príspevku sa nemení (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice 0442204115/0900, variabilný symbol 664 v Slovenskej sporiteľni. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno, pri platbe poštovou poukážkou svoje meno napíšte do časti Správa pre adresáta.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore