Tlačové správy

Na Dargove po stopách bojov

Po stopách dargovských bojov sa pri príležitosti 70. výročie SNP môžete vybrať v piatok 29. augusta 2014 v areáli Pamätníka víťazstva na Dargove.

Kultúrne centrum Abova Bidovce, kultúrne zariadenie KSK, v spolupráci s 21. Zmiešaným práporom v Trebišove pripravilo od 15.hodiny program, v ktorom si budú môcť návštevníci priblížiť dramatické okamihy bojov na prelome rokov 1944 – 45, ktoré sa do histórie zapísali ako Bitka o Dargovský priesmyk.

Od 15. hodiny bude na lúke prehliadka súčasných zbraní, výstroje a vojenskej techniky 21. Zmiešaného práporu v Trebišove. V Sieni bojovej slávy  premietnu dokumentárne filmy s tematikou Dargovskej operácie a návštevníci sa dozvedia aj informácie o pripravovanej rekonštrukcii Siene bojovej slávy.  Od 17.30 zaznejú slovenské, ruské a ukrajinské piesne a tance v umeleckom prevedení zboru, orchestra a tanečníkov Poddukelského umeleckého ľudového súboru PUĽS z Prešova. Sprievodným podujatím bude aj výstava historických fotografií z 1. a 2. svetovej vojny zo súkromných archívov obyvateľov Abova, tvorivé dielne pre deti na vojenskú tému a inštruktáž o tankoch na Dargove.

 Dargovský priesmyk

Najvýznamnejšou udalosťou 2. svetovej vojny v oblasti Slanských vrchov, ktorá silno zasiahla do života miestnych ľudí bola bitka o Dargovský priesmyk, kde dodnes stojí pamätník na tieto vojnové udalosti. Práve Dargov si generál 4. ukrajinského frontu Ivan Jefimovič Petrov vybral ako hlavné miesto prieniku. Dargovský priesmyk totiž uzatvára Košickú kotlinu z východu, a stal sa preto strategickým bodom pre dobytie Košíc. Rozkaz dostala 18. armáda vedená generálporučíkom Gastilovičom. Oproti nej stála nemecká 1. tanková armáda pod vedením generálplukovníka Gorrharda von Heinrica. Kruté boje trvaly týždne. Mnohé dediny boli zničené. Samotná obec Dargov bola takmer úplne zničená. Pri bojoch o priesmyk tu padlo na prelome decembra 1944 a januára 1945 vyše 22 000 vojakov. Strategickú obrannú líniu Slanských vrchov prelomila sovietska armáda 17. 1. 1945. Ako pietna pamiatka týchto udalostí stojí dnes v miestach Dargovského priesmyku pamätník vybudovaný na počesť padlým vo vojne.

Autorom súsošia na pamätníku je košický akademický sochár Vojtech Löffler a autorom kompletného architektonického riešenia je akad. arch. B. Janský. Pomník bol postavený v rokoch 1954 – 1955. V tom čase však stál bližšie k ceste. V roku 1965 ho za pomoci ťažkej stavebnej techniky a koľajníc presunuli na súčasné miesto. Stojí presne tam, kde kedysi bolo mínové pole, na ktorom padlo veľa osloboditeľov. Na znak toho okolo pomníka vybudovali ružový sad, kde červené kvety pripomínali krvavú históriu. Ružový sad však už zanikol. Na druhej strane cesty sa nachádzajú vojenské tanky, nižšie protilietadlové delo a náučný chodník, ktorý je však v značne zanedbanom stave. Sieň bojovej slávy prevzalo do svojej správy Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, kultúrne zariadenie KSK, na jej opravu sa KSK snaží získať prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu

Košický samosprávny kraj

+ 421 55 7268 128   + 421 918 766 001

zuzana.bobrikova@vucke.sk www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore