Tlačové správy

KRIŽOVATKY: Blízky Východ blízky Východu

Projekt Galérie umelcov Spiša  KRIŽOVATKY: Blízky Východ blízky Východu je plánovaný v programovej dramaturgii Galérie umelcov Spiša ako 1. ročník kreatívneho multikultúrneho  dialógu v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií, cieľom ktorého je prezentácia a aplikácia menej známych kultúr, konkrétne v roku 2015 kultúry Orientu a arabského sveta, v dialógu s vybranými podujatiami rôznych umeleckých druhov i žánrov. Zámerom projektu je sprístupnenie ojedinelých programov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie, ako i dostať do povedomia svetové umenie s prepojením na domáce. Ako uvádza riaditeľka Galérie umelcov Spiša Mgr. Lucia Benická: „Podujatie pripravuje pestrú ponuku v rámci multikultúrneho dialógu, ktorý v rámci týždenného kreatívneho maratónu uvedie výtvarné a edukačné workshopy zamerané na praktickú prezentáciu kultúry islamu i orientu pre širokú verejnosť a rôzne vekové kategórie, ktorú budú demonštrovať zástupcovia rôznych krajín, žijúcich alebo dočasne pôsobiacich na Slovensku.“          

Projekt je organizovaný v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí a galérií prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v orku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov.  Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pred štyrmi rokmi pri iniciovaní Noci múzeí a galérií. Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Program podujatia:

  •  12.5. 2015, utorok | 16.00 – 18.30 ↘ Tisíc a jedna noc: orientálny tanec

Tvorivá dielňa. Orientálne tance so sprievodným výtvarným workshopom, zameraným na kresbu postáv v pohybe. Podujatie určené pre školy a verejnosť s výtvarníčkou Evou Bavalovou a tanečnicou Veronikou Kaľavskou zo skupiny Afro. Miesto konania: Koncertná sála galérie.

  •  15. 2015, piatok | 9.00 – 16.30 ↘ Postavme si galériu

Tvorivá dielňa. Interaktívna tvorba objektov formou papierových koláží a montáží so zameraním na „hru“ s renesančnou architektúrou galérie. Podujatie určené pre školy a verejnosť s lektorkou galérie Mgr. Annou Timkovou. Miesto konania: Koncertná sála galérie.

  •  16.5. 2015, sobota | 11.00 – 22.00 ↘ Deň a noc galérie

Výstavy. Finisáž aktuálnej výstavy Strom života, otvorenie sezóny stálej expozície Záhrada umenia, sprístupnenie stálych expozícií: Terra Gothica a Jozef Hanula. Miesto konania: výstavné priestory.

12.00 – 18.00 ↘ Arabská kuchyňa.

Ako chutí svet . Etnokulinárium Blízkeho Východu naživo so Zuzanou Hansou a členmi Islamskej nadácie na Slovensku. Miesto konania: Klub galérie.

12.00 – 18.00 ↘ Galerijný trh

Trhujeme. Prezentácie neziskových organizácií: ponuka netradičných produktov z ďalekého sveta. Miesto konania: nádvorie galérie.

13.00 – 18.00 ↘ BaBinec

Tvorivá dielňa. Rafinované techniky odievania s moslimkami: viazanie hidžábu (šatiek) a skúšanie abají. Improvizovaný fotoateliér s možnosťou portrétovania účastníkov. Miesto konania: nádvorie galérie.

13.00 – 16.00 ↘ Arabský svet

Filmy. Výber dokumentárnych filmov o arabskom svete a kultúre islamu z archívu Islamskej nadácie na Slovensku. Miesto konania: Koncertná sála galérie.

14.00 – 15.00 ↘ Ženy a islam

Prednáška. Svet islamu – kultúrne podobnosti a rozdiely v interpretácii Zuzany Hasnej. Miesto konania: Hlavná galéria.

14.00 – 17.00 ↘ Maľovanie hennou

Tvorivá dielňa. Orientálne ornamenty maľované na telo Peržankami, žijúcimi na Slovensku. Miesto konania: Ateliér galérie.

19.00 – 20.30 ↘ Andy Warhol – King of Pop Art

Koncert, performance. Multimediálny večer skupiny Igor Kucer Emotion Group, Košice: piesne matky – Júlie Warholovej v jedinečnom prevedení formou hudby, projekcií, performance. Miesto konania: Koncertná sála galérie.

  • Názov podujatia:                            KRIŽOVATKY: Blízky Východ blízky Východu
  • Termín podujatia:                           12. 05. 2015 – 16. 05. 2015
  • Koncept a program projektu:       Mgr. Lucia Benická, Mgr. Anna Timková, Mgr. Lenka Králová
  • Koordinácia a PR projektu:           Mgr. Anna Timková,  Mgr. Lenka Králová
  • PR, informácie, rezervácie:          Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk,  053/417 46 23
  • Grafika  :                                           Mgr. art. Ivana Betková

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore