Tlačové správy

Detské knihy vo francúzštine aj v ruštine

Knižnica pre mládež mesta Košice v týchto dňoch opäť dopĺňa svoj cudzojazyčný fond, v ktorom pribudnú nielen nové knihy vo francúzštine, ale aj krásne ilustrované knihy v ruštine. Ide o knižné dary, ktoré knižnica prijala od belgického neziskového združenia Križovatka latinskej kultúry (Carrefour des Cultures Romanes) a jeho sesterskej organizácie Domu európskych jazykov (Maison des Langues Européennes) s cieľom podpory výučby cudzích jazykov.

Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice: „Naše poďakovanie opäť patrí pánovi Rolandovi Forrerovi, novinárovi a iniciátorovi zbierky, ktorý zastupuje tieto neziskové združenia a podporuje šírenie francúzskeho jazyka na školách a univerzitách po celom  Slovensku. Tentokrát nám priviezol 60 krásnych kníh, ktoré sú nielen vo francúzskom ale aj v ruskom jazyku. Mnohé z nich mu poskytli samotní autori, ktorí v nich nezabudli pre našich mladých čitateľov pripojiť milé venovanie aj s autorským podpisom.“ 

 

DSC_0039    DSC_0043

Knižné dary pochádzajú z rôznych belgických, francúzskych, švajčiarskych a amerických vydavateľstiev a v troch etapách obohatili regály knižnice už o 275 knižných jednotiek.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore