Tlačové správy

Ján Hanák – Výber z tvorby 2001 – 2011

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozývajú všetkých milovníkov umenia na vernisáž výstavy Ján Hanák – Výber z tvorby 2001 – 2011“, ktorá sa uskutoční 14. júna  2012 o 17:00 hod. vo výstavných priestoroch GALÉRIA v trebišovskom kaštieli a potrvá do 15. júla 2012.

Výstava Ján Hanák – Výber z tvorby 2001 – 2011 mapuje ostatných 10 rokov maliarskej tvorby scénografa Jána Hanáka. Je akousi malou retrospektívou predstavujúcou médium závesného obrazu ako hlavný výstup umelcových tvorivých aktivít v súčasnosti. Môžeme ich v skratke charakterizovať ako tematický rôznorodý celok, formálne na seba nadväzujúcich pohľadov na realitu vnímanú „okom“ scénografa, teda vsádzajúcu svet na divadelné pódium. Pri dôkladnejšom čítaní Hanákových olejomalieb, koláží a kombinovaných techník, nachádzame reakcie na stále aktuálne spoločensko-kultúrne témy. Problematika „divokého kapitalizmu“, respektíve hladu po majetku a peniazoch, chamtivosť a na druhej strane chudoba, bieda aj hlad sa premietajú do názvov obrazov ako Smäd, Hlad Deti ulice, Výstrel Apokalypsa Korida.

Hanák precízne komponuje figúry ľudí a zvierat do dynamických zoskupení až zhlukov víriacich v obraze reálnych ale aj fantazijných krajín a interiérov. Mnohokrát sa tu objavuje spätosť so scénografiou, keď jednotlivé plány malieb sú akýmisi od seba vzdialenými alebo nad sebou zavesenými divadelnými javiskami. Divák je tak konfrontovaný s autorovou realitou, či inak „nadrealitou“ a vo výtvarnom slovníku surrealizmom, ktorý je Hanákovej tvorbe blízky. Scény síce nie sú prázdnymi námestiami Giorgia de Chirico a nie sú ani plné roztápajúcich sa hodín či horiacich žiráf Salvádora Dalího, no bez prehnaného pátosu predstavujú plagáty či pozvania na divadelné predstavenia do mysle autora.

Ján Hanák sa narodil 17. februára 1931 v Bánovciach nad Bebravou v rodine výtvarníka Bohumila Hanáka. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave u Gustáva Mallého a Kolomana Sokola a figurálnu maľbu v ateliéri Jána Mudrocha na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho štúdia vyvrcholili na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Postupne pracoval ako scénograf v Štátnom divadle v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle a na Novej scéne v Bratislave ako aj v mnohých regionálnych divadlách na Slovensku i v Zahraničí.

Michal Štofa

Kontakt: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

M. R. Štefánika 257/65

075 01 Trebišov

Tel. : 056/6722234

e-mail: trebisov.muzeum@vucke.sk

muzeumlektorky@gmail.com

web:  www.muzeumtv.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore