Tlačové správy

O architektonickom a urbanistickom vývoji Terasy budú diskutovať slovenskí architekti

V Mestskej časti Košice – Západ sa od 13. do 14. júna 2012 zídu zástupcovia architektonickej obce z Košíc a Slovenska, študenti architektúry, zástupcovia verejnej správy a neziskových organizácií zameraných na územný rozvoj, aby spoločne diskutovali na tému „Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja“. Dvojdňový seminár je určený pre odbornú verejnosť a uskutoční sa v priestoroch Átrium klubu v Zuzkinom parku 4 (Luník I).

Program pozostáva okrem prednášok a diskusií aj z netradičnej prehliadky sídliska Terasa formou orientačného behu pre účastníkov, ktorú pripravil Klub orientačného behu Akademik Technickej univerzity Košice. Hneď v prvý deň seminára budú odprezentované víťazné návrhy študentských ideových súťaží. Súťažné návrhy si bude môcť odborná aj laická verejnosť prezrieť na výstave v Átrium klube do 8. júla 2012.

Cieľom seminára je v troch tematických blokoch (Architektúra a urbanizmus, Zeleň a verejné priestranstvá, Komunity) prezentovať budovanie a rozvoj sídliska od jeho vzniku a pokúsiť sa vyhodnotiť, či sa podarilo naplniť pôvodné urbanistické a architektonické očakávania, v čom sa dnešná skutočnosť líši od pôvodných predstáv, porovnať vývoj Terasy so súčasnými poznatkami a predstavami budovania podobných urbanistických celkov vo svete. „Zároveň by sme chceli prezentovať a zhodnotiť súčasný stav obytných blokov, kvalitu bývania, stav medziblokových priestorov, kvalitu parkov a zelených plôch, podmienky a možnosti pre parkovanie osobných automobilov. Na seminári budú prezentované aj súčasné rozvojové projekty sídliska a využitie verejných priestranstiev na kultúrne a umelecké aktivity. Témou bude aj otázka ako môže umenie zlepšiť a obohatiť život obyvateľov na sídliskách,“ dodal R. Bauer. Účasť prisľúbili aj urbanisti a architekti – autori sídliska Terasa, Alexander Bél, Pavol Merjavý, Dušan Koniar st., Ľudmila Zidorová, Dušan Hudec a Aleš Sáblik.

Seminár je určený predovšetkým odbornej verejnosti, prihlasovanie na seminár je realizované online na webstránke http://www.kosicezapad.sk/seminar/.

Výstupom seminára a architektonickej súťaže bude vydanie zborníka sumarizujúceho príspevky prednášateľov a závery seminára. Zborník rovnako predstaví aj výsledky ideových architektonických súťaží študentov.

Seminár ako aj výstava víťazných návrhov architektonických súťaží sú súčasťou podujatí realizovaných v rámci 50.výročia začatia výstavby sídliska Terasa. Projekt je spolufinancovaný z dotačného programu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice 2013 Ministerstva kultúry SR.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore