Tlačové správy

Košičania vnímajú problém parkovania ako jeden z najvážnejších

Primátor mesta Košice R. RAŠI: „Poslanci zareagovali zodpovedne“

V Košiciach dlhodobo existuje vážna spoločenská objednávka na riešenie problému parkovania. Dokazujú to výsledky niekoľkých reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky, poukazujúcich na dôležitosť riešenia tohto dlhodobého problému v Košiciach. V porovnaní s petíciami, ktoré požadujú riešenie problémov určitej skupiny ľudí napríklad z jednej alebo viacerých ulíc, prieskumy verejnej mienky majú väčšiu vypovedaciu schopnosť, pretože reprezentujú verejný záujem a identifikujú problémy, ktorých riešenie požadujú obyvatelia celého mesta.

V rokoch 2010 a 2014 boli zrealizované v Košiciach dva reprezentatívne prieskumy Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Pred šiestimi rokmi až 39 percent Košičanov odpovedalo na otázku, ktorý problém im najviac znepríjemňuje život, že je to práve nedostatok parkovacích miest. Tento problém vnímali Košičania ako najvážnejší a dali ho na 1. miesto. O štyri roky neskôr problém parkovania vnímalo až 28 percent Košičanov ako ten, čo im najviac znepríjemňuje život a dali ho na 2. miesto. Prieskumy boli realizované technikou štandardizovaného rozhovoru a zber dát uskutočnili školení anketári.

Ďalšie tri prieskumy verejnej mienky boli založené na osobných rozhovoroch s občanmi mesta s cieľom identifikovať problémy života v meste, ktoré Košičania považujú za najvážnejšie tak, aby boli zadefinované priority práce samosprávy v prospech obyvateľov mesta Košice. Prvý zo spomenutých reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky sa uskutočnil v Mestskej časti Košice – Staré mesto v auguste 2014 a na otázky anketárov odpovedalo 2 008 ľudí, z nich až 60 percent vyjadrilo nespokojnosť s parkovaním, čo predstavuje 1 205 obyvateľov Starého mesta.

Druhý sa uskutočnil na rovnakej báze v celých Košiciach v lete v roku 2014 a z celkového počtu 8 150 oslovených obyvateľov celého mesta Košice, aby uviedli, ktoré problémy v meste považujú za najvážnejšie, 1 752 uviedlo, že je to práve parkovanie. Výsledkom tretieho prieskumu zo septembra a októbra 2014 s otázkami, týkajúcimi sa kvality života v našom meste a odpoveďami od viac ako 11 000 Košičanov, bola skutočnosť, že 3 802 občanov považovalo za prioritné riešenie parkovania v Košiciach.

„Som presvedčený o tom, že ak Košičania takýmto jasným a zrozumiteľným spôsobom vyjadrili svoj názor, každý zodpovedný volený zástupca občanov musí zareagovať a hľadať riešenie. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach zareagovali zodpovedne na požiadavky Košičanov a schválili nový systém regulovaného parkovania v Košiciach, aby sa začal jeden z dominantných problémov rezidentov riešiť,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore