Tlačové správy

Na UPJŠ v Košiciach sa v pondelok začína Univerzita bez hraníc

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v pondelok 11. júla 2016 o 8:30 hod. v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach slávnostne privíta 52 účastníkov Univerzity bez hraníc 2016 (UBH).

Žiaci 5. a 6. ročníkov základných škôl sa tak na týždeň stanú študentmi jednej z najlepších slovenských univerzít. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.

Počas piatich dní navštívia fakulty a univerzitné pracoviská, na ktorých ich čaká zaujímavý program. V pondelok študentov čaká návšteva Univerzitnej knižnice, Botanickej záhrady a Fakulty verejnej správy UPJŠ, kde si deti vyskúšajú aké by to bolo byť starostom. V utorok sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach presvedčia, že Medicína je veda, ale i zábava. V stredu sa z detí na chvíľu stanú právnici a vyskúšajú si, okrem iného, aj simulovaný súdny proces. Vo štvrtok Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúkne množstvo zaujímavých experimentov a pokusov. V piatok Filozofická fakulta študentom pripravila jazykový koktail, na chvíľu si vyskúšajú voľby a vrátia sa v čase do roku 1989 a privítajú slobodu. Každý deň v popoludňajších hodinách ich na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach čakajú športové disciplíny Detskej olympiády, Staroveké i Novoveké olympijské hry.

Po úspešnom absolvovaní Univerzity bez hraníc v piatok 15. júla 2016 o 15:00 hod. v Aule prof. Prasličku čaká žiakov slávnostná promócia.

Bližšie informácie: http://www.upjs.sk/verejnost-media/univerzita-bez-hranic/

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore