Tlačové správy

Aktivisti nepodporili deklaráciu Košice prosti násiliu. Namiesto toho sa vyhrážajú radikálnymi riešeniami!

Radikálni aktivisti proti zavádzanému systému parkovania vo svojich aktuálnych vyhláseniach, v ktorých sa vyhrážajú obsadením magistrátu a radikálnymi riešeniami potvrdzujú, že nemajú záujem na dodržiavaní zákona a vedení dialógu. Pokračujú v tóne, ktorý už niekoľko týždňov beztrestne využívajú na sociálnych sieťach, kde sa neštítia tolerovať dokonca ani vyhrážky smrťou. Naďalej vyzývajú primátora, aby konal v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva (MZ). Najnovšie ho ultimatívne a protiprávne žiadajú, aby zvolal mimoriadne zastupiteľstvo so zaradením prerokovania poslaneckého návrhu Ota Žarnaya na zmenu všeobecne záväzného nariadenia č.157 o dočasnom parkovaní pred konaním plánovaného zasadnutia MZ 12.9.2016. Namiesto riešenia problému pokojnou a slušnou cestou ďalej radikalizujú zložitú situáciu, podnecujú ďalšie prejavy vandalizmu a násilia a hazardujú so životmi a zdravím ľudí. Preberajú tak plnú zodpovednosť za protiprávne konanie, ku ktorému v meste dochádza a ku ktorému môže dôjsť v dôsledku ich prístupu počas pripravovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.9.2016.

Aktivisti proti parkovaniu stále nechcú rešpektovať fakt, že zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok MZ musia pri predkladaní zmien VZN rešpektovať všetci poslanci a aj primátor mesta bez výnimky. Vyhovením ich najnovšej požiadavke by nebola dodržaná 10-týždňová lehota na predloženie zmeny VZN pred plánovaným zasadnutím MZ na odborné posúdenie v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom MZ. Primátor mesta Košice preto nemôže vyhovieť tejto požiadavke, nemôže a nebude konať protiprávne. Naopak, protiprávne konajú tí, ktorí ho vyzývajú k porušeniu zákona a ultimatívne sa vyhrážajú radikálnymi riešeniami. Je zrejmé, že si protiprávnosť svojho konania uvedomujú, pretože už nežiadajú poslanca Žarnaya, aby tento návrh predložil on sám.

Sú to tí istí ľudia, ktorí pred necelými dvoma týždňami súhlasili s vytvorením odborných skupín a vyslali na prvé stretnutie k právnym otázkam svojich zástupcov. Teraz už nechcú odborne diskutovať a ďalej eskalujú napätie v našom meste. Sú to tí istí ľudia, ktorým bola doručená pred 10-timi dňami deklarácia KOŠICE PROTI NÁSILIU. Doteraz na text deklarácie nijakým spôsobom nezareagovali. Neprihlásili sa k nej, nepodporili ju, napriek tomu, že ju odsúhlasili a podpísali nielen zástupcovia vedenia mesta, ale aj členovia Mestskej rady v Košiciach na rokovaní 22. augusta 2016.

Aby si každý Košičan vytvoril svoj vlastný názor na počínanie aktivistov v súvislosti s deklaráciou KOŠICE PROTI NÁSILIU uvádzame ju v celom rozsahu tak, ako ju dostali aktivisti, ktorí deklaráciu odignorovali:

KOŠICE PROTI NÁSILIU

Spoločná deklarácia všetkých ľudí, ktorí odmietajú násilie, vandalizmus a prejavy občianskej a ľudskej neznášanlivosti. My všetci dolu podpísaní sme sa spoločne zhodli na tom, že bez ohľadu na mieru kritiky a emócií, ktoré projekt zavádzania rezidentského systému parkovania v Košiciach vyvolal u časti košickej verejnosti, je absolútne neakceptovateľné riešiť túto občiansku kritiku prejavmi vandalizmu, násilia, ničením cudzieho majetku a inými spoločensky neprijateľnými prejavmi.

Keďže ide o negatívny spoločenský jav, ktorý nemožno dlhodobo tolerovať, svojím podpisom na tejto deklarácii verejne vyhlasujeme, že odmietame všetky prejavy násilia a vandalizmu, šírenie nenávisti, občianskej neznášanlivosti a ničenie súkromného, alebo verejného majetku.

Táto deklarácia nie je hľadaním vinníka a jej účelom nie je nikoho z niečoho obviniť, alebo inak s prejavmi násilia spojiť. Je to iba a jedine spoločná deklarácia slušných ľudí, ktorí takéto prejavy spoločne a dôrazne

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore