Tlačové správy

Druhá etapa modernizácie električkových tratí bude realizovaná postupne a s čiastkovými obmedzeniami dopravy

Dnes (v pondelok 21. novembra 2016) sa začína v Košiciach ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET). Na obratisku pri Botanickej záhrade informovali o tejto stavbe zástupca investora – primátor mesta Košice Richard Raši, zástupca zhotoviteľa – riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint a zástupca užívateľa – člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Juraj Krempaský.

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo ukončené s tým, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku vo schválenej výške 89 706 442 eur na Riadiacom orgáne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Košice odovzdalo stavenisko spoločnosti Eurovia SK 18.11.2016. Zhotoviteľ stavby má 30 dní na predloženie harmonogramu prác.

„Z nášho pohľadu je najdôležitejšie, že práce budú realizované etapovite, po úsekoch a podľa možností s čiastkovými uzáverami komunikácií i obmedzeniami dopravy. Košičania nepocítia dopady prebiehajúcej stavby tak ako v minulom roku, keď boli realizované stavby IKD. Harmonogram prác budeme so zhotoviteľom stavby pravidelne konzultovať a koordinovať tak, aby zhotoviteľ využíval čas dopravnej uzávery alebo obmedzení v každej lokalite čo najefektívnejšie. Každý týždeň sa uskutoční na stavbe kontrolný deň za účasti zástupcu vedenia mesta Košice a spoločnosti Eurovia, promptne budeme riešiť všetky prípadné problémy,“ povedal primátor mesta Košice Richard Raši.

Hlavným cieľom tejto etapy modernizácie električkovej trate je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste Košice. Rekonštruovaných bude postupne osem ucelených častí. Stavebné práce budú zahŕňať kompletnú výmenu električkového zvršku i spodku, trakčného vedenia, ako aj ochranu inžinierskych sietí, ktoré tieto električkové trate križujú. Postavené budú aj nové meniarne.

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore