Tlačové správy

Petícia potvrdila potrebu zavedenia rezidentského systému parkovania v Košiciach

Aj keď je petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice podľa právnej expertízy obsahovo zmätočná, mesto Košice veľmi dôkladne analyzovalo podpisy na petičných hárkoch. Z tejto analýzy vyplynulo, že ju podpísalo 3 000 obyvateľov rezidentských parkovacích zón, čo predstavuje 18 percent z celkového počtu cca 17 000 podpisov na petícii. V rezidentských zónach žije takmer 40 000 Košičanov, takže svoju nespokojnosť s novým systémom parkovania podpisom vyjadrilo iba 8 percent obyvateľov. Petíciu dokonca podpísalo menej obyvateľov rezidentských zón ako ľudí, ktorí v Košiciach nebývajú – nekošičanov podpísaných na petícii bolo viac ako 3 200.

Detailné zhodnotenie petície prinieslo potvrdenie potreby regulovať parkovanie v širšom centre. Približne 14 000 z celkového počtu 17 000 podpisov patrí ľuďom, bývajúcim mimo rezidentských zón, ktorým pravdepodobne vyhovovalo bezplatné parkovanie v širšom centre mesta, bohužiaľ mnohokrát na úkor obyvateľov rezidentských zón. To len potvrdzuje, že hlavná úloha parkovacieho systému – umožniť obyvateľom širšieho centra nájsť v blízkosti svojho domu, či bytu parkovacie miesto – je zavedenými zmenami dosiahnutá.

Viac ako 2 100 podpisov na petícií bolo neúplných. Buď bola neúplná adresa, alebo chýbalo meno či priezvisko, niekedy podpis. Viac ako 1 000 podpisov vykazovalo známky zdvojenia, čiže rovnaká osoba bola podpísaná na petícii niekoľkokrát. Jeden „rekordér“ dokonca 7-krát. Kuriozitami medzi nedôveryhodnými podpismi bol podpis domnelého Mikuláša Černáka z Ilavy alebo Kormorána Tučného z Vtáčej ulice…

Petícia za zmenu parkovania nie je najväčšou v histórii mesta. Petíciu proti ťažbe uránu, ktorá sa bezprostredne týkala nášho mesta, podpísalo približne 113 000 ľudí, petíciu za záchranu Kláštora Karmelitánok podporilo svojimi podpismi v priebehu šiestich týždňov 22 tisíc ľudí.

Na záver uvádzame ešte jeden dôležitý aspekt petície. Tým, že obsahovala aj druhý bod s požiadavkou na zníženie ceny prvej rezidentskej karty na 5 eur, je prirodzené, že mnoho ľudí mohlo podpísať petíciu práve kvôli tejto požiadavke a nie preto, aby odmietli celý systém parkovania.   

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore