Tlačové správy

Komisia dopravy a výstavby sa zaoberala plnením harmonogramu riešenia statického parkovania

Komisia dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach sa na dnešnom zasadnutí na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo 14. apríla 2017 zaoberala plnením harmonogramu riešenia statického parkovania v Košiciach.

Komisia zobrala na vedomie stav implementácie harmonogramu riešenia statického parkovania v Košiciach podľa listu, zaslaného spoločnosťou EEI mestu Košice 12. mája 2017. Komisia zároveň zobrala na vedomie aj výzvu mesta Košice, zaslanú spoločnosti EEI, v ktorej mesto vyzýva parkovaciu spoločnosť na dôsledné plnenie harmonogramu a ukončenie všetkých prác do 31. augusta 2017.

Komisia odporúča, aby boli zo strany mesta Košice akceptované oprávnené podnety obyvateľov aj v prípade, ak už prebehlo stavebné konanie k výstavbe nových parkovacích miest v danej lokalite. V takom prípade zároveň odporúča primerané predĺženie plnenia harmonogramu a navrhuje nájsť v spolupráci s príslušnou mestskou časťou alternatívne riešenia výstavby nových parkovacích miest.

Komisia ďalej odporúča, aby sa nové parkovacie miesta, pokiaľ to je možné, nebudovali na úkor zelene, s výnimkou zdevastovanej a poškodenej zelene.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore