Tlačové správy

Opravy mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach od stredy 19. 7. pokračujú, dôjde k jeho čiastočnej uzávere

Mesto Košice v mesiaci jún bezodkladne vyriešilo problém na moste cez rieku Hornád na Hlinkovej ulici. Podrobná obhliadka mosta ukázala, že sú nutné ďalšie opravy. Začnú v stredu (19. 7. 2017) čiastočnou uzáverou mosta. Mesto chce využiť na práce dovolenkové a prázdninové obdobie, kedy je predpoklad  menšieho pohybu vozidiel po moste ako počas iných mesiacov roka.

Opravovať sa budú mostné uzávery na oboch stranách mosta, ale postupne, vždy len po jednom jazdnom pruhu. Celkovo sú na moste štyri,  dva smerom do centra mesta, a dva v smere na mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov. V stredu (19.7.2017) bude uzavretý najprv pravý (vonkajší) jazdný pruh, v smere do centra Košíc. Čiastočná uzávera je predbežne plánovaná na 6 týždňov, do 27.08.2017.

Vzhľadom na konštrukčné prevedenie mosta,  mostných uzáverov, ale aj vzhľadom na poškodené dobetonávky medzi nosníkmi po celej dĺžke mosta, pôjde aj teraz „iba“ o čiastkové opravy. Okrem iného aj preto, lebo už pri výstavbe mosta na Hlinkovej boli nevhodne riešené napríklad mostné uzávery pod asfaltovo – betónovou konštrukciou. Podľa odborníkov, z dlhodobého hľadiska preto bude nutné riešiť  opravu mosta, pričom ale nepôjde o jeho celkovú rekonštrukciu.

Hlinkova ulica je dopravná stavba, ktorej projektový názov bol: Výpadová komunikácia Duklianskych hrdinov. V rokoch 1965 – 1968 ju stavali vtedajšie Inžinierske stavby, národný podnik Košice. Hlavným účelom cestnej komunikácie (širokej 9,5 m) na vtedajšej Ulici Duklianskych hrdinov bolo napojenie novovybudovanej severnej časti Košíc na Prešovskú cestu. Po výstavbe sídliska Dargovských hrdinov a neďalekých Ťahanoviec došlo k výraznému zvýšeniu automobilovej dopravy, preto bolo nutné Ulicu Duklianskych hrdinov rozšíriť na 14,5 metra. Inžinierske stavby n.p. Košice tak urobili v rokoch 1986 – 1989.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

Linda.Snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore