Tlačové správy

Výstava citrusov a paliem po dvoch rokoch opäť v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pozýva záujemcov na výstavu pod názvom Citrusy a palmy, ktorá sa začne 25. augusta 2017 a potrvá do 3. septembra 2017. Výstava sa koná v spolupráci s Citrus klubom Košice a spoločnosťou Slovenské trópy a bude sprístupnená návštevníkom od 9:00 do 17:00 hod. v areáli Botanickej záhrady na Mánesovej 23 v Košiciach.

Na výstave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s viac ako 50-timi známymi, či menej známymi druhmi a kultivarmi citrusov. Citrusy sú veľmi rozsiahlou skupinou rastlín, ktorých systematika nie je jednoznačná. Sú už mnoho stáročí pestované a šľachtené, mnohé taxóny sa prekrývajú a preto počet kultivarov, okrasných a ovocných odrôd je veľký“, vysvetľuje a na výstavu pozýva doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Výstava bude predajná a jej návštevníci budú môcť získať aj cenné rady o pestovaní paliem a citrusov. „Členovia Citrus klubu im poskytnú poradenské služby a rady, ako sa o citrusy starať počas celého roka. Priamo na mieste a na počkanie im tiež zaštepíme donesené rastliny, ktoré majú minimálne hrúbku ceruzky,“ poznamenáva predseda Citrus klubu Košice Martin Hôždala a dodáva, „že okrem tradičných a známych citrusov ako citrónovníky, pomarančovníky, grapefruitovníky a mandarínkovníky budú na výstave zastúpené aj menej tradičné druhy s plodmi, napríklad netradičný austrálsky citrus alebo citrónovník bergamotový, ktorého plody nie sú chutné, ale jeho listy sa využívajú na aromatizovanie čajov.“

Okrem citrusov bude na výstave predstavených približne 50 druhov paliem. Palmy sú typickými rastlinami tropických a subtropických oblastí, len málo druhov rastie v oblastiach mierneho pásma. „Palmy sú rastliny, ktoré vytvárajú najobjemnejšie súkvetia a najväčšie semená v celej rastlinnej ríši“, vysvetľuje Ing. Peter Fridman, vedúci Oddelenia tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a dodáva: „Najväčšie súkvetie, ktoré dosahuje dĺžku aj 6 až 10 metrov a nesie milióny kvetov, má druh koryfa talipotová (Corypha umbraculifera). Keď odkvitne, odumiera ako iné druhy z tohto rodu. Najväčšie plody medzi palmami má lodoicea seychelská (Lodoicea maldivica), ktoré pripomínajú zdvojený kokosový orech a sú známe ako coco de mer (morské orechy). Tento druh sa v prírode zachováva v posledných populáciách na dvoch ostrovoch v súostroví Seychely. Ich prvý opis bol na základe semien priplavených morom k súostroviu Maldivy, odkiaľ pochádza aj latinské druhové meno.“

Súčasným trendom sa čoraz viac stáva pestovanie mrazuvzdorných paliem, ktoré vydržia mrazy až do – 20 ⁰C.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore